Provincie Zuid-Holland

15-10-2001

Turboronde voor Maasdam

Vanaf vrijdag 19 oktober tot december 2001, afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt ook de Sportlaan (Maasdam-zijde) van en naar de N 217 afgesloten voor al het verkeer. Voor de Sportlaan (Puttershoek-zijde) bestaat al een afsluiting voor de duur van de gehele uitvoeringsperiode. De afsluitingen zijn het gevolg van de aanleg van de turbo-rotonde op het kruispunt van de N 217/Sportlaan te Maasdam.

De werkzaamheden zijn in volle gang en verlopen volgens planning. In de as van de weg is tijdelijk een stalen barrier geplaatst. Zo kan er veilig worden gewerkt. Inmiddels is aan de noordzijde de oude verharding uitgebroken, nieuw zand ingereden en een nieuwe fundering aangebracht. Deze week komt de nieuwe asfaltlaag, de belijning en de verlichting. Als alles volgens de planning blijft verlopen is het werk aan de noordzijde vrijdag 19 oktober in de loop van de dag afgerond. Vervolgens wordt direct de barrier verplaatst, zodat het werk aan de zuidzijde van de N 217 kan beginnen. Deze omzetting kan die dag voor het autoverkeer enige vertraging opleveren. Dit zal echter van korte duur zijn

Verkeersmaatregelen
Het doorgaande verkeer over de N 217 kan, vanaf 19 oktober, zonder oponthoud door verkeerslichten, gebruik maken van het nieuw aangelegde noordelijk deel van de rotonde.
Voetgangers en (brom-)fietsers kunnen gebruikmaken van de onderdoorgang van het viaduct over de Boezemvliet. Het openbaar vervoer zal tijdens de uitvoering de volgende aangepaste routes rijden:
§ buslijn 177 zal niet stoppen in Maasdam, maar bij de tijdelijke halte op de Parallelweg ter hoogte van de Hoeksedijk/Viaduct. § buslijnen 167/168 rijden via de tijdelijke halte op de Parallelweg en de tijdelijke halte aan de Smidsweg. De overige haltes in Maasdam vervallen.
§ buslijnen 166/176/266 rijden via de tijdelijke halte op de Parallelweg. De overige haltes in Maasdam vervallen. § de halte gemeentehuis Binnenmaas te Maasdam blijft bereikbaar. § voor meer informatie: conneXXion klantenservice 0900 - 266 63 99 (22 ct/min).

Turbo-rotonde
De provincie Zuid-Holland heeft gekozen voor een meerstrooks-rotonde als alternatief voor de te vervangen verkeersregelinstallatie. Dit komt de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling ten goede. In tegenstelling tot een reguliere rotonde is het op een zogenaamde turbo-rotonde niet mogelijk om, zonder van rijstrook te veranderen, geheel rond te rijden. Rijstroken zijn gescheiden door een verhoging. Via de ANWB-bewegwijzering wordt de weggebruiker bij het naderen van de rotonde duidelijk gemaakt welke rijstrook bij welke bestemming hoort. Het voetgangers- en fietsverkeer dat pendelt tussen Puttershoek en Maasdam krijgt bij de nieuwe rotonde te maken met één oversteekplaats. Deze ligt aan de oostzijde van de rotonde aan de kant van 's-Gravendeel.

Werkzaamheden Puttershoek
Tegelijkertijd met de aanleg van de rotonde op de N 217 realiseert de gemeente Binnenmaas in Puttershoek een rotonde en worden kruisingen gereconstrueerd.

Informatie
Voor het laatste nieuws over de werkzaamheden heeft de provincie Zuid-Holland een gratis informatienummer ingesteld, 0800-0810. Er is ook een informatiefolder beschikbaar met de omleidingroutes. Deze is af te halen op het gemeentehuis van Maasdam.