Gemeente Gent

A f s c h a f f i n g m a r k t e n o p d e V r i j d a g m a r k t e n B i j S i n t - J a c o b s o p v r i j d a g 1 9 o k t o b e r 2 0 0 1 (31/08/2001)

Naar aanleiding van de Europese top en de te verwachten mobiliteitsproblemen, werd in samenspraak met de marktbonden, door het college van burgemeester en schepenen beslist om de markten op de Vrijdagmarkt en Bij Sint-Jacobs op vrijdag 19 oktober 2001 niet te laten doorgaan.

Informatie

Stadsbedrijf De Markten en Foren van Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 800, 9000 Gent, tel. (09)221 45 28, fax (09)221 68 40, e-mail markten&foren@gent.be

Bevoegd

de heer Daniël Termont, schepen van de Haven, Economie en Feestelijkheden.