Nieuw-Vlaamse Alliantie

Beter globaal, meer lokaal (16/10/01)

Op 19 oktober neemt een delegatie van de Nieuw-Vlaamse Alliantie, met o.a. wnd. voorzitter Geert Bourgeois, deel aan de Geweldloze Manifestatie in Gent. Er wordt verzamelen geblazen aan de ingang van het Provinciehuis (Zuid, hoek Wodrow Wilsonplein en Vlaanderenstraat) om 18u.45. Als ongebonden Vlaams-nationale partij, gericht op gemeenschapsvorming en Vlaamse identiteit, legt de N-VA eigen Nieuw-Vlaamse accenten.

Democratisch en sociaal

Vooreerst dient voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie de economische globalisering haar tegenwicht te vinden in een democratische en sociale globalisering. Vooralsnog houden instituten als het IMF, de WHO en de Wereldbank er louter een economische logica op na en dienen zij geen enkele verantwoording af te leggen aan al die miljoenen mensen met wiens geld ze handelen. Eigenlijk zijn wij allemaal aandeelhouders zonder zeggenschap.
Volgens de Nieuw-Vlaamse Alliantie leidt een bindende democratische controle ook tot een sociaal gecorrigeerd beleid. De N-VA bepleit dan ook een effectieve parlementaire controle van de internationale en monetaire instituten van onderen uit. Het internationaal monetair en economisch beleid dient het voorwerp te vormen van debat in het eigen, lokaal parlement, om het stemgedrag van onze vertegenwoordigers te bepalen. Zo organiseren we het politieke debat over wereldproblemen op Vlaams niveau en komt de Vlaamse visie aan bod op wereldniveau. We brengen de wereld naar Vlaanderen en Vlaanderen naar de wereld.

Vanuit dezelfde redenering bepleit de Nieuw-Vlaamse Alliantie de totstandkoming van een sociaal Europa door het aanpakken van het totaal gebrek aan democratische inspraak en controle op Europees niveau. Zowel in het Vlaams als in het federaal parlement hebben onze volks-vertegenwoordigers amper zicht op de standpunten die de ministers innemen in de Europese ministerraden. Voor de N-VA is Europa hét laboratorium voor de werelddemocratie.

Complexloos Vlaams, open op de wereld

In een globale wereld die steeds complexer en drukker wordt en waarin steeds meer zekerheden sneuvelen, wenst de Nieuw-Vlaamse Alliantie elke Vlaming een warm nest te bieden. De eigen culturele identiteit biedt een stevige houvast en zekerheid in een verkillende wereld. De wetenschap dat men niet alleen staat in deze wereld, maar samen met en binnen een gemeen-schap met mensen die dezelfde waarden, gebruiken en opvattingen maar ook bezorgdheden delen. Het is een illusie te denken dat elke mens als alleenstaand individu kan deelnemen aan een mondiale samenleving. Enkel vanuit een sterk identiteitsbesef kan je een verrijkende confrontatie met andere culturen aan, zonder enig gevoel van bedreiging. Het antwoord op de globalisering is dus niet anti-, maar béter globaal en meer lokaal.

Auteur:
N-VA
Geert Bourgeois, wnd. voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be