Ingezonden persbericht

Toekomst OR: "van medezeggenschap naar zeggenschap"

LEUSDEN, 18-10-2001 -- De directie van de BPO adviesgroep organiseert 19 oktober a.s. een themamiddag. De basis hiervan is een ronde tafelgesprek. Aan de discussie nemen deel drie groepen van deelnemers; 4 voorzitters van centrale ondernemingsraden en 3 voorzitters of leden van Raden van Bestuur van bekende Nederlandse ondernemingen. En tenslotte 4 personen uit de wereld van wetenschap, opleiding en ondersteuning. De heer Joop van de Reijden zal de leiding van het gesprek en discussie voeren.

Het thema van de middag is een nog te publiceren artikel van Cor Berkel: De toekomst van de OR: "van medezeggenschap naar zeggenschap". Hierbij gaat Cor Berkel in op de overeenkomsten en verschillen tussen de politiek en het bedrijfsleven. En uiteraard op de ontwikkelingen binnen het Nederlandse medezeggenschapsklimaat.

De middag zal plaatsvinden om ca. 13.45 tot 16.00 in het restaurant Ros Beyaart, Hamersveldseweg 55, 3833 GL Leusden.

De BPO Adviesgroep is een van de toonaangevende ondernemingen die zich richt op het trainen, begeleiden en coachen van ondernemingsraden, bestuurders en managementteams in Nederland. De onderneming bestaat 10 jaar en de oprichter van de onderneming, de heer ing C.P. Berkel, heeft dit jaar zijn 60e verjaardag gevierd. De heer Berkel heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de medezeggenschap door middel van publicaties en inzet bij diverse adviesorganen. Een en ander heeft er toe bijgedragen dat de heer Berkel de koninklijke onderscheiding 'ridder in de orde van Oranje Nassau" zal ontvangen.