Ingezonden persbericht


Inauguratie Prof.dr. R.A. Knibbe,
bijzonder hoogleraar Sociologische en Sociaal-Epidemiologische aspecten van het gebruik van alcohol en andere psychotrope stoffen vanwege het Instituut voor Onderzoek naar leefwijzen en verslaving
in de Faculteit der Gezondheidswetenschappen.
Roes, retoriek en ratio. Een sociaal-edpidemiologische standpuntbepaling ten aanzien van
alcohol- en druggebruik.
Vrijdag 19 oktober, 16.30 uur.

Ronald A.Knibbe is geboren in Amsterdam op 26 juni 1947 in Amsterdam. Hij is afgestudeerd in Sociologie aan de Universiteit van Leiden. In 1979 is hij zijn academische carrière begonnen met onderzoek naar Probleemdrinken in Limburg. In 1984 promoveerde hij bij de Universiteit Maastricht op het proefschrift "Van Gangbaar tot Problematisch Drankgebruik". In 1985 kreeg
hij een vaste aanstelling bij de capaciteitsgroep Medische Sociologie, eerst als Universitair Docent en sinds 1988 als Universitair Hoofddocent. In 1987 werd hem de Helffer Kootkar prijs uitgereikt voor zijn studies naar sociale en culturele aspecten van alcoholgebruik en misbruik. Zijn studies zijn gericht op de sociale processen die incidentie, prevalentie en chroniciteit van
gebruik van psychotrope stoffen, waaronder tabak, alcohol, illegale drugs, beïnvloeden.
De studies richten zich zowel op de algemene bevolking en de factoren die daar met name alcohol- en tabaksgebruik bepalen, alsook op specifieke populaties zoals jongeren en vrouwen, alcoholisten in behandeling en gemarginaliseerde druggebruikers. Daarnaast hebben internationale vergelijking op het gebied van alcohol- en druggebruik en de factoren van invloed daarop zijn speciale interesse. Hij is voorzitter van het "Consortium of European Alcohol Research Centres", 'expert adviser' van "the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction",lid van de kern redaktie van het Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en Psychotrope Stoffen, de adviesraad van European Addiction en referent voor verscheidene Engelstalige tijdschriften. Tevens ontwikkelde hij, samen met mensen uit de verslavingszorg, studies in de context van het Ontwikkel Centrum voor Sociale Verslavingszorg. Binnen de Universiteit zijn er samenwerkingsrelaties met de capaciteitsgroepen GVO, Huisartsgeneeskunde en de Faculteit Psychologie. Hij werkt ook nauw samen met collega's in het buitenland, meer in het bijzonder in Duitsland en Frankrijk en collega's bij het Instituut voor onderzoek naar Leefwijze en Verslaving, Trimbos-instituut en Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie.