Provincie Zuid-Holland

11-10-2001

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, gemeente Dordrecht en Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse veld (Amsterdam)

EKO-bloembollenplantdag op 19 oktober 2001
Gezamenlijk initiatief van de provincies Noord- en Zuid-Holland

De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland organiseren op 19 oktober een EKO-bloembollenplantdag. Op locaties in Amsterdam en Dordrecht zullen basisschoolkinderen, samen met bestuurders van provincies, stadsdeel of gemeente, biologisch geteelde bollen planten.

De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland stimuleren al geruime tijd de biologische landbouw. Zij richten zich daarbij op samenwerking tussen alle partijen uit de keten van producent tot consument. Daartoe hebben beide provincies in november 2000 - samen met zestien partijen
- een intentieverklaring ondertekend. De partijen hebben zich verenigd in de `Biologische Keten West', het samenwerkingsverband dat de actiepunten moet uitwerken en daarnaast als informatiepunt wil dienen voor geïnteresseerden.

Via de EKO-bloembollenplantdag willen de provincies de consument laten kennismaken met biologische bloembollen, en daarmee met het bestaan van biologische sierteeltproducten. Op de website www.biologischeketenwest.nl is meer informatie te vinden over onder andere de verkooppunten van biologische bloembollen.

Zuid-Holland: gemeente Dordrecht
In de gemeente Dordrecht start de plantdag om 9.30 uur; het evenement eindigt om 11.30 uur. De festiviteiten vinden plaats aan de Talmaweg (hoek met de Thorbeckeweg) in Dordrecht. De landbouwgedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, de heer Van der Sar, de wethouder van onderwijs en welzijn van de gemeente Dordrecht; mevrouw Bosdriesz en de voorzitter van de vakgroep biologische bloembollenteelt, de heer Hoogeveen zullen toespraken houden. Hierna zullen de resultaten van de afzet van biologische bloembollen naar andere Zuid-Hollandse gemeenten bekend worden gemaakt. Tenslotte zullen de heer Van der Sar en mevrouw Bosdriesz samen met leerlingen van enkele basisscholen in Dordrecht in een perk biologische bloembollen planten.

Noord-Holland: gemeente Amsterdam
In het stadsdeel Slotervaart / Overtoomse Veld vindt om 9.15 uur de aftrap plaats bij stichting Antaris, op het plein van locatie "De Drie Hoven", aan de Louis Bouwmeesterstraat 377 te Amsterdam-West. De heer H. Goettsch, portefeuillehouder van de sector Stadsdeelwerken, zal een openingswoord richten tot de 100 jeugdige bollenplanters van de basisschool "Pro Rege" en de overige aanwezigen. Aansluitend zal de landbouwgedeputeerde voor Noord-Holland, de heer J.H.J. (Bob) Verburg kort ingaan op het biologisch landbouwbeleid van de provincie Noord-Holland. We beleven hier tevens de première van het EKO-bollenlied.
Het hele gezelschap verplaatst zich vervolgens naar de plantlocatie op "het Ei", het plantsoen in de kruising van de Cornelis Lelylaan en de Johan Huizingalaan, waar de scholieren en bestuurders een deel van de daar bestemde ruim 45.000 biologisch geteelde bollen zullen planten. Er worden aansluitend enkele borden onthuld, waarna Jan Schrijver, al 30 jaar biologische tuinder en daarnaast voorzitter van de WLTO-commissie voor biologische land- en tuinbouw, nog wat wetenswaardigheden zal vertellen over de biologische manier van boeren en tuinieren. Het geheel wordt met muziek en een feestelijke entourage omlijst.