Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

Benoemingen Ministerie van LNV

17 oktober 2001 - Marleen Houpt nieuwe directeur Personeel en Organisatie

Met ingang van 19 november a.s. is mevrouw mr. drs. M. H. Houpt benoemd tot directeur Personeel en Organisatie bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Zij volgt mw. ir. M.A. Verhoef op, die is benoemd tot plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Financiën.

Marleen Houpt (49) studeerde wijsbegeerte en rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. Bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vervulde zij sinds 1989 diverse functies, waaronder die van hoofd van de afdeling Rechtbescherming bij de Directie Juridische Zaken en plaatsvervangend en waarnemend directeur Natuurbeheer. Momenteel is zij nog plaatsvervangend directeur van de Directie Juridische Zaken.

Gerben Kunst plaatsvervangend directeur Juridische Zaken.

Mr. G.P.G. Kunst is met ingang van 19 november a.s. benoemd tot plaatsvervangend directeur van de directie Juridische Zaken bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Hij volgt mw. mr. drs. M. H. Houpt op.

Gerbert Kunst (35) studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Sinds 1991 is hij in dienst bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Daar bekleedde hij o.a. de functie van Deskmanager Plantaardige Producten bij de Directie Internationale Zaken en laatstelijk die van hoofd van de afdeling Rechtsbescherming en andere juridische zaken bij de directie Juridische Zaken.

Pers

Reageren

---