Gemeente Enschede

Enschede als eerste klaar met sluitende begroting

Enschede, 19 oktober 2001

Enschede is er dit jaar als eerste gemeente in de provincie Overijssel in geslaagd een sluitende begroting te presenteren. Door vaststelling van de begroting door de raad op dinsdag 16 oktober kwam Enschede als eerste in de provincie over de streep; ruimschoots voor de wettelijke deadline van 15 november. De snelheid waarmee Enschede een sluitende begroting kon presenteren laat zien dat de gemeente na een aantal moeilijke jaren, waarin onder meer de vuurwerkramp vorig jaar tot vertraging heeft geleid, de zaken inmiddels weer goed op orde heeft. Het College van B. en W. pakt nu de draad weer op. Er is voor nieuwe voorstellen in 2002 ruim f 13 miljoen beschikbaar voor structurele uitgaven en f 43 miljoen voor eenmalige investeringen. Daarnaast is er een bedrag van ruim f 6 miljoen beschikbaar als extra kwaliteitsimpuls voor de stad in 2001.