CBS

Omzet detailhandel 8% hoger

In augustus is de omzet van de detailhandel 8,1% hoger uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat winkelen flink duurder is geworden. In vergelijking met augustus vorig jaar liggen de winkelprijzen 5,5% hoger. Het volume van de omzet is 2,5% gestegen.

Consument winkelt voor ruim 6 miljard euro
In totaal heeft de consument in augustus voor 6,3 miljard euro in de detailhandel uitgegeven. Per huishouden is dit een besteding van gemiddeld 920 euro. Van dit bedrag is bijna tweederde uitgegeven in de non-foodbranches van de detailhandel, waartoe onder meer drogisterijen, de winkels in elektronica en de kledingwinkels behoren.

Omzet drogisterijen flink gestegen
In augustus hebben vooral de drogisterijen de omzet flink zien toenemen (+11,5%). Ook over een langere periode bezien, is de omzet van deze branche sterk gestegen. Zo is de omzet van de drogisterijen over de eerste 8 maanden van dit jaar bijna 9% hoger dan in dezelfde periode van 2000. Ook bij de winkels in consumentenelektronica en huishoudelijke artikelen is de omzet in augustus aanzienlijk gegroeid. Bij de textielsupermarkten is er sprake van een zeer beperkte omzetgroei. De omzet in augustus ligt slechts 0,9% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Ook over de eerste acht maanden is de omzetgroei gering.

Technische toelichting
De totale detailhandelsomzet omvat zowel de door winkels (food en non-food) behaalde omzet als de omzet van de postorderbedrijven en de ambulante handel. De hier gepresenteerde uitkomsten hebben een voorlopig karakter. Tenzij anders vermeld, wordt de ontwikkeling gegeven ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. Bij de beoordeling van de maandelijkse omzetverandering dient men

rekening te houden met het verschil in verkoopdagen. Zo heeft augustus 2001 een dinsdag minder, maar een vrijdag meer dan augustus 2000.