Stichting Toezicht Effectenverkeer


Persbericht, 19 oktober 2001

STE waarschuwt beleggers tegen NewWorld Investments BV

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effecten door NewWorld Investments BV uit Middelburg. In het belang van de bescherming van de beleggers doet de STE een openbare waarschuwing uitgaan.

NewWorld Investments BV biedt in Nederland via een brochure en via de website www.newworld-investments.com effecten aan in de vorm van schuldbrieven zonder daarbij een prospectus beschikbaar te stellen. Op grond van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 is het verboden om zonder prospectus buiten besloten kring effecten aan te bieden. NewWorld Investments BV is niet vrijgesteld van dit verbod. De STE heeft van dit verbod ook geen ontheffing verleend.

De brochure is uitgegeven onder de naam "Groei naar vermogen!". Deze brochure wekt de indruk dat het om een prospectus gaat. De brochure voldoet echter niet aan de wettelijk gestelde eisen voor een prospectus. Ook wordt er in de brochure geen verwijzing gemaakt naar een prospectus.

Een prospectus geeft de belegger informatie over onder meer de financiële positie en de vooruitzichten van de onderneming. Ook beschrijft een prospectus welke rechten en verplichtingen aan effecten zijn verbonden. Verder moet een prospectus een mededeling bevatten van een (externe) accountant waarin staat dat het voldoet aan de wettelijke vereisten uit de Wte 1995.

NewWorld Investments BV biedt in haar brochure en via de website particulieren en rechtspersonen de mogelijkheid te beleggen in schuldbrieven onder de naam Result en Result Plus. De belegging zou zijn gekoppeld aan onroerend goed in Costa Rica, geeft een vast rendement van 10% per jaar en kent een looptijd van tien jaar. Het beleggend publiek wordt dringend geadviseerd niet op deze aanbiedingen in te gaan.