Ministerie van Financien

Persbericht

No 01 /283
Den Haag 19 oktober 2001

Verkoopstop agrarische domeingronden gehandhaafd

Het kabinet heeft besloten de tijdelijke verkoopstop van agrarische domeingronden aan zittende (erf)pachters definitief te handhaven. Dat schrijft staatssecretaris Bos van Financiën aan de Tweede Kamer.

Domeinen heeft ongeveer 90.000 hectare in eigendom, die is uitgegeven in pacht en erfpacht. Het grootste deel van deze grond ligt in de IJsselmeerpolders. De belangrijkste reden om nu geen grond meer te verkopen is dat de rijksoverheid, in een tijd dat grond steeds schaarser wordt, zelf veel behoefte aan ruimte heeft. Veel ruimte zal uit de landbouwgebieden moeten komen. De agrarische domeingronden kunnen een rol spelen in het bereiken van de doelstellingen uit de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. Deze grond kan gebruikt worden voor een andere bestemming zoals een natuurgebied of een bedrijfsterrein. Daarnaast kunnen agrarische domeingronden dienen als compensatie voor boeren die hun bedrijf moeten verplaatsen.

Woordvoerder: C. van den Berg
070-3428308