Nederlandse Vereniging van journalisten

Solidariteit verzacht bezuinigingsleed

De dreiging dat er grote klappen vallen in verschillende mediasectoren houdt de gemoederen van de NVJ en kaderleden al maandenlang bezig. In zijn jaarrede praatte voorzitter Ron Abram op de jaarvergadering onlangs de aanwezige journalisten bij. De aanslagen van 11 september hebben de problemen alleen maar groter gemaakt dan ze al waren. 'De NVJ is daar niet blind voor. We worden alleen boos over geschiedvervalsing. Vooral in dagbladland was er al sprake van zeer forse bezuinigingen toen de economie nog maar kwakkelde.' De NVJ probeert bij onvermijdelijke forse ingrepen tot een optimaal sociaal plan te komen. Abram wil kapitaalvernietiging vermijden. Oudere werknemers mogen niet klakkeloos worden weggesaneerd. 'Dat moet van geval tot geval worden bekeken en kan alleen op vrijwillige basis.'
Onderlinge solidariteit kan leed in elk geval iets verzachten. Dat geldt ook voor freelance schrijvende - en fotojournalisten, die bij bezuinigingen meteen het kind van de rekening zijn, alsook voor de instroom van jonge mensen. Abram vroeg offline journalisten om solidair te zijn met hun online collega's bij internet. De rechtspositie van de laatste groep is vaak slecht, tenzij ze direct onder een bestaande CAO vallen, zoals bij publieks-, opinie- en vaktijdschriften en bij dagbladen. De NVJ zal daarom een CAO voor internetjournalisten ontwerpen', beloofde Abram.

De stand van zaken:
VNU stoot tijdschriftengroep af, consumenteninformatie is niet langer winstgevend genoeg;
Wolters Kluwer wil af van Ten Hagen Stam, de rendementseis van 25% is niet haalbaar;
De teloorgang van de kabelkranten is een feit; Werkgevers ijveren voor demotie bij de CAO's publieks- en opinietijdschriften;
De huis-aan-huisbladuitgevers - vooral Wegener - vinden het redactiestatuut van nieuwsbladen onacceptabel;
Een principeakkoord over een nieuwe CAO voor de publieke omroep: 4% meer loon, een verhoging van de eindejaarsuitkering met
1%, looptijd vijftien maanden, dus volgens rekenaars een reële loonstijging van 4%. Plus een onafhankelijk onderzoek naar het salarisniveau dat volgens de NVJ nog steeds achterblijft.

Ook in de dagbladsector dreigen veel redactionele arbeidsplaatsen te verdwijnen. Het wensenlijstje per concern:
Bij Wegener 100 à 200 in de eerste fase. Ron Abram: 'BN/De Stem en PZC worden verenigd in één uitgeverij, maar samenvoeging van de redacties is niet aan de orde, zo wordt gezegd. De NVJ zal strijden voor de zelfstandigheid van PZC en BN/De Stem, mocht die onverhoopt in het gedrang komen.'
Bij PCM verdwijnen vele tientallen journalistieke banen, voor zover nu valt te overzien. Dat is nog exclusief de ontmanteling van PIM;
De Telegraaf-holding schrapt de komende vijf jaar 300 van de 6.000 arbeidsplaatsen (het betreft alle werknemers). Hiervoor is er al pijn geleden in Limburg. Bij HDC (de Gooi & Eemlander, Leidsch Dagblad en Haarlems Dagblad) vervallen 15 banen.
NDC maakt van het Nieuwsblad van het Noorden en Groninger Dagblad/Drentse Courant één dagblad, dat kost 40 arbeidsplaatsen. De NVJ en de redacties hebben regelingen voor ouderen en freelancers afgedwongen.