Centrum voor Arbeidsverhoudingen

ABVAKABO 19-10-2001

CAO Kinderopvang: ultimatum aan werkgevers

De vakbonden ABVAKABO FNV, CFO CNV-bond en De Unie hebben de werkgevers (VOG en de Branchevereniging) in de Kinderopvang een ultimatum gesteld. Zij moeten uiterlijk 29 oktober a.s. om 12.00 uur ingaan op de minimumeisen van de bonden.
Doen zij dit niet, dan beginnen de bonden acties om een goede CAO voor de 32.000 werknemers in de Kinderopvang af te dwingen. De huidige CAO liep op 1 oktober jl. af.

Het CAO-overleg is eind september definitief vastgelopen. Het conflict gaat over de nieuwe salarisregeling, de eindejaarsuitkering en de salarisverhoging in 2002.
De bonden vinden een goede CAO noodzakelijk om in een groeiende kinderopvangsector op een krappe arbeidsmarkt toch voldoende goed personeel te kunnen werven. Zowel om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen, als om de werkdruk voor de groepsleidsters aanvaardbaar te houden.

Nieuwe salarisregeling
In het afgelopen half jaar is er een functiewaarderingsonderzoek gehouden om een nieuwe salarisregeling te maken. De werkgevers willen de salarissen in de kinderopvang vooral vergelijken met die in de recreatie-sector, de beveiliging en de catering, terwijl afgesproken was om ze in overeenstemming te brengen met andere sociaal-pedagogische sectoren, zoals jeugdhulpverlening, onderwijs en gehandicaptenzorg. De werkgevers willen alleen de functie van groepsleidster -te weinig- verhogen en de salarissen van andere functies gelijk houden of zelfs verlagen.
En ze willen af van de verplichte opleidingseis voor de groepsleidsters.

Salarisverhoging 2002 en eindejaarsuitkering
De bonden hebben verder een uiterste poging gedaan om een akkoord te bereiken over de salarisverhoging voor 2002. De looneis werd bijgesteld van 4% tot 2,5% per 1 januari 2002, in combinatie met verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,5% in 2000 naar 2% in 2001 en naar 3,5% in 2002. Ook dit vinden de werkgevers te duur.

Ultimatum
Het overleg is volgens de bonden door de kortzichtige houding van de werkgevers muurvast komen te zitten. De bonden geven de werkgevers nog één kans om alsnog tot een akkoord te komen. Daarom hebben zij een ultimatumbrief aan de werkgevers gestuurd met de eis uiterlijk 29 oktober a.s. om 12.00 uur in te gaan op het eindbod van de bonden. Inmiddels zijn de bonden gestart met de voorbereidingen van acties. Het is de bedoeling om donderdag 15 november een landelijke manifestatie te organiseren.