Persberichten politie Rivierenland

---

Vrijdag, 19 oktober 2001


* Inbraak Preventie Teams van de politie waarschuwen voor beveiligingsbedrijven die colporteren in de regio
In de afgelopen weken hebben de Inbraak Preventie Teams van de districten Arnhem Veluwezoom en Rivierenland opnieuw verontruste telefoontjes gehad van inwoners, die zijn benaderd door beveiligingsbedrijven, die telefonisch of aan de deur beveiligingsproducten (veelal een duur electronisch alarmsysteem) proberen te verkopen. De bedrijven opereren in de gebieden waar het Inbraak Preventie Team van de politie actief is geweest en proberen op deze wijze een graantje mee te pikken. Eind augustus dit jaar was dat ook al het geval. Nu gebeurt dat met name in Doesburg en omgeving. De politie adviseert niet in te gaan op deze aanbiedingen.

Dit omdat er geen enkele zekerheid bestaat over de betrouwbaarheid van deze bedrijven en hun personeel. Het advies van de politie is om alleen beveiligingsproducten bij de erkende vakhandel te kopen en nooit aan de deur. Beveiligingsbedrijven, die `Borg-erkend' en werkzaam zijn binnen de politieregio Gelderland-Midden benaderen potentiële klanten NIET telefonisch. De regiopolitie Gelderland-Midden heeft inzake het Politiekeurmerk Veilig Wonen®, samenwerkingsovereenkomsten voor beveiligingsadviezen voor woningen met twaalf door de politie erkende bedrijven. Alleen deze bedrijven zijn gerechtigd het logo Erkend Politiekeurmerk Veilig Wonen® te voeren. Met andere bedrijven, waaronder het bedrijf dat momenteel in Doesburg alarminstallaties aanbiedt, heeft de regiopolitie geen overeenkomst afgesloten en kan daar niet borg voor staan. Door de bedrijven wordt soms gezegd dat er wordt samengewerkt met de politie en in sommige gevallen wordt het logo van het Politie Keurmerk Veilig Wonen® gebruikt. Bij telefonische verkoop wordt vaak een `nep'-enquête gehouden. Ook gaan medewerkers van deze bedrijven bij mensen aan de deur en dragen dan soms een uniformachtige outfit. Dergelijke verkoopmethoden vallen onder de Colportagewet. Bewoners die na het tekenen van een overeenkomst hierop terug willen komen of de overeenkomst willen annuleren, dienen dit per aangetekende post te doen binnen 8 dagen na het tekenen van de gesloten overeenkomst.

Werkwijze Politie Inbraak Preventie Teams (IPT's) In de districten Arnhem Veluwezoom en Rivierenland, zijn reeds IPT's operationeel. In de West-Veluwe Vallei is een team in oprichting, welk medio januari 2002 operationeel zal zijn.
Per jaar wordt in overleg met de gebiedsagenten een selectie van wijken gemaakt door de Inbraak Preventie Teams. Als een wijk of dorp in de planning zit, ontvangen bewoners twee weken van te voren een brief van de politie, waarin uitleg wordt gegeven over het Politie Keurmerk Veilig Wonen® en het IPT. In deze brief staat vermeld voor welke dagen en tijdstippen een persoonlijke afspraak kan worden gemaakt voor een preventieadvies. De preventieadviseurs van het IPT dragen altijd een politie-uniform en kunnen zich legitimeren met een politie identiteitsbewijs.

---

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Politie Rivierenland
Postbus 21, 6900 AA Zevenaar
Internet: communicatie@politierivierenland.nl