Greenpeace

Brazilië, Amsterdam, 19 oktober 2001

Deni indianen winnen legale rechten van eigen Amazone-gebied SAMENWERKING DENI EN GREENPEACE SUCCESVOL, DENILAND BESCHERMD

De Deni indianen die in het Amazonegebied leven hebben formele erkenning gekregen van hun landrechten na een strijd van 2 jaar. Industriële exploitatie, zoals houtkap en mijnbouw zijn nu verboden. Bij de strijd om erkenning van het land werden de Deni ondersteund door Greenpeace, Missionary Indiginist Council (CIMI) en Operaçao Amazonia Nativa (OPAN). Twaalf Greenpeace-vrijwilligers zijn in september naar het Deni gebied vertrokken om te helpen met het afgrenzen van het land. Het Amazonegebied wordt ernstig bedreigd door grootschalige houtkap. Greenpeace wil dat er gestopt wordt met vernietigende kap in oerbossen.

De Indianen wachtten al meer dan 15 jaar tevergeefs op bescherming van hun gebied door de overheid. De Braziliaanse overheid heeft in 1993 beloofd de gebieden waar indianen wonen te demarceren. Door onderzoek van Greenpeace kwamen de Deni erachter dat een gedeelte van hun gebied was verkocht aan het Maleisische kapbedrijf WTK. De indianen besloten toen hun gebied zelf te demarceren en vroegen Greenpeace om hen daarbij te helpen. Door de demarcatie is het land van de Deni eindelijk wettelijk beschermd en blijft dit deel van de Amazone gewaarborgd. Afgelopen maand hebben twaalf vrijwilligers van Greenpeace, CIMI en OPAN technische en logistieke hulp geboden aan de Deni om hun meest kwetsbare grenzen te markeren: 53 km door de jungle en 218 km langs de oevers van rivieren en kreken. Langs de routes zijn borden neergezet met de tekst: "Verboden toegang, Deni Land.".

Met een oppervlakte van meer dan 6 miljoen km2 is de Amazone het grootste tropische regenwoud op aarde. Ongeveer 20 procent van de Amazone behoort tot indianen van verschillende stammen. Naast bedreiging van de leefomgeving van de indianen, is ook de biodiversiteit in het geding. De Amazone is een van de gebieden op aarde met de grootste soortenrijkdom. Geschat wordt dat er ongeveer 60.000 plantensoorten, 1.000 vogelsoorten en meer dan 300 verschillende zoogdiersoorten voorkomen. In de Amazone rivier komen meer dan 2.000 verschillende soorten vis voor. Iedere soort heeft zijn eigen functie in het ecosysteem.

Een van de grootste problemen in de Amazone is de illegale houtkap. Uit onderzoek van de Braziliaanse regering blijkt dat naar schatting 80 procent van het hout in de Amazone illegaal is gekapt. Houtkap kan op verschillende manieren illegaal plaatsvinden. Zo kappen bedrijven bijvoorbeeld buiten het gebied waar ze mogen kappen of ze kappen meer dan is toegestaan. Greenpeace wil dat alle houtkap in de Amazone op een duurzame manier plaatsvindt. Zij doet al jaren onderzoek naar illegale houtkap in dit regenwoud. Momenteel vaart het Greenpeace-schip de "Arctic Sunrise" over de Amazonerivier, om illegale houtkap aan de kaak te stellen. Afgelopen week is de campagneleider in de Amazone naar aanleiding van dit onderzoek bedreigd met de dood. Ook Nederland importeert nog steeds hout en houtproducten uit de Amazone. In 1999 kwam bijna 70.000 m3 hout uit Brazilië.

De Amazone is een van de belangrijkste, nog intacte oerbossen op aarde. Andere belangrijke oerbosgebieden liggen onder meer in Afrika, Zuidoost Azië, Canada en Rusland. Door het kappen van de oerbossen wordt het ecologisch evenwicht verstoord met gevolgen die door de mens niet te voorspellen zijn. Ongeveer 80 procent van de oerbossen op aarde is door menselijk handelen aangetast of vernietigd. Slechts 20 procent is nog intact. Verschillende soorten planten en dieren worden door de grootschalige houtkap met uitsterven bedreigd.

In het voorjaar van 2002 vindt in Den Haag de 6e vergadering van de CBD (Convention on Biological Diversity) plaats. In aanloop hier naar toe gaat Greenpeace wereldwijd campagne voeren om de resterende 20 procent oerbossen op aarde te beschermen.