Ingezonden persbericht

P E R S B E R I C H T

Van het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog'

Utrecht, 19 oktober 2001

Nobelprijswinnars steunen vredesdemonstratie 20 oktober

Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' heeft steunbetuigingen ontvangen van Mairead Corrigan Maguire (Nobelprijs voor de Vrede 1976), Rigoberta Menchu Tum (Nobelprijs voor de Vrede 1992) en Joseph Rotblat (Nobelprijs voor de Vrede 1995).

De drie Nobelprijswinnaars hebben laten weten de landelijke vredesdemonstratie die zaterdag 20 oktober in Amsterdam wordt gehouden toe te juichen en te hopen op een hoge opkomst.
Ook gaven zij te kennen graag een persoonlijke bijdrage te leveren, in de vorm van een toespraak op de Dam, maar daartoe helaas niet in de gelegenheid te zijn vanwege reeds toegezegde aanwezigheid bij vredesactiviteiten elders in de wereld.

Een vergelijkbare steunbetuiging is ontvangen van Jonathan Sisson, vertegenwoordiger van de International Fellowship of Reconciliation (IFOR) bij de Verenigde Naties in Geneve.

De betreffende Nobelprijswinnaars voor de Vrede hebben zich de afgelopen weken voorstander betoond van vreedzame oplossingen voor het terrorismeprobleem, tijdens vredesmanifestaties en in open brieven.

Via haar persoonlijk assistente Maria Barillas liet Rigoberta Menchu weten dat de Nederlandse vredesdemonstratie van zaterdag aanstaande niet alleen te steunen maar ook als steun in de rug voor haar eigen activiteiten te beschouwen.
Mairead Maguire heeft het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' verzocht alle deelnemers aan de vredesdemonstratie namens haar 'veel geluk toe te wensen en een ieder uitdrukkelijk te bedanken die stelling durft te nemen voor vrede en die wenst dat wij, als mensen, onze problemen durven oplossen door middel van dialoog en onderhandelingen.' Zij voegt hieraan toe: ,,Met praten is niets te verliezen, terwijl er teveel wordt verloren door geweld en oorlog. In het huidige Internationale Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor Kinderen staan wij allen, als broers en zusters, voor de uitdaging nieuwe manieren te vinden om de diepe wortels van geweld uit te bannen, zowel uit onze eigen harten als uit de wereld''.

Rigoberta Menchu Tum schreef kort na de aanslagen een brief aan president Bush waarin zij hem opriep vooroordelen en racisme te bestrijden en daarnaast de wereld te tonen dat de mensheid het vroegere 'oog-om-oog-principe' is overstegen en in staat is de voedingsbodem van terrorisme te analyseren en weg te nemen.

Samen met Adolfo Perez Esquivel (Nobelprijs voor de Vrede 1980) hebben Maguire en Menchu vorige week in een brief aan Kofi Annan hun afkeuring geuit over de militaire acties tegen Afghanistan en hem onder meer opgeroepen zich sterk te maken voor de oprichting van een Internationaal Strafhof dat verantwoordelijken voor aanslagen als die in de Verenigde Staten conform het internationaal recht kan berechten.

Een vergelijkbare oproep is door Maguire, Menchu, Rotblat en vijf andere winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede in oktober verstuurd aan de Verenigde Naties, onder de titel: 'Human Life is Sacred: an appeal to restraint and a call to action in a moment of crisis'.

Noten voor de pers:


* Contactpersoon i.v.m. het contact met de Nobelprijswinnaars is Daniel de Jongh, 030-2321112


* Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' is te bereiken in Vredescentrum O'43 in Utrecht. Tel. 030-2714376 en 030-2316666.


* Binnen het Platform werken de volgende websites nauw samen: http://www.wereldcrisisa.nl
http://www.omslag.nl
http://www.ddh.nl/vrede/nieuws

Op deze sites vindt u ondermeer: het voorlopige programma voor 20 oktober, het Manifest Tegen de 'Nieuwe Oorlog' en de volledige lijst van ondertekenaars, veel informatie over vredesinitiatieven en lokale acties, en eerdere persberichten van het Platform, verklaringen en oproepen


* Globalisering - De WTO-top in Katar - Lezing do 1 nov Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 E-mail omslag@omslag.nl - Web http://www.omslag.nl