Gemeente Capelle a/d IJssel

Huisvestingsverordening Capelle aan den IJssel 2001

De Huisvestingsverordening 2001 is, evenals de Huisvestingsverordening 2000, gebaseerd op de Huisvestingsrichtlijn van de Stadsregio Rotterdam.

Waarom een Huisvestingsverordening?
In het kader van de Huisvestingswet kan de gemeente, in het belang van een evenredige en rechtvaardige verdeling van de beschikbare goedkopere huurwoningen, een huisvestingsverordening vaststellen. Een huisvestingsverordening is alleen nodig als er schaarste is aan bepaalde huurwoningen. Tot de schaarse huurwoningen behoren alle huurwoningen met een maximale huurprijs van 835,- ( 378,91) voor woningen met 4 of minder kamers. Voor woningen bestemd voor ouderen en voor gehandicapten geldt een maximale huurprijs van 942,- ( 427,46) en voor woningen met 5 kamers of meer geldt een maximale huurprijs van 1.010,- ( 458,32). Op basis van de Huisvestingsverordening 2001 dienen deze woningen bij voorrang te worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal de ziekenfondsgrens ( 65.700,- of 29.813,36, heffingsloon).

De nieuwe huisvestingsverordening ligt ter inzage bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis. Heeft u vragen over de Huisvestingsrichtlijn 2001, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J.K. Vogelzang, telefoonnummer 010-2848795.