Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Alle wetten op internet te raadplegen

Een persbericht bij het onderwerp Actieprogramma elektronische overheid
19 oktober 2001
Vanaf vandaag kunnen alle Nederlandse wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMBVs) kostenloos worden geraadpleegd op internet. Minister Van Boxtel heeft dit tijdens de begrotingsbehandeling bekend gemaakt. De wens dat alle wet- en regelgeving op internet toegankelijk wordt, leeft al vele jaren. Afgelopen juni heeft de Staat na een openbare aanbesteding aan Sdu Uitgevers opdracht verleend tot de bouw van een dergelijk wettenbestand. Dit product komt in het 3e kwartaal van 2002 op internet beschikbaar. Met Sdu is overeengekomen dat Sdu vooruitlopend hierop teksten van wet- en regelgeving met eenvoudige zoekmogelijkheden aan het publiek beschikbaar zal stellen, onder meer via www.overheid.nl. Auteursrecht en verantwoordelijkheid met betrekking tot de teksten van deze tijdelijke voorziening berusten bij Sdu.