D66

19 oktober 2001

Jaarverslag Tweede Kamerfractie 2000-2001

Het laatste volledige jaarverslag van de huidige Tweede Kamerfractie, nu de verkiezingen voor de deur staan.

Opnieuw een duidelijk overzicht van onze standpunten, inbrengen en behaalde resultaten. Zelf heb ik het parlementaire jaar 2000-2001 als een jaar van vernieuwing ervaren. Een vernieuwing van gedachtengoed in de vorm van het inmiddels verschenen verkiezingsprogramma, van rapporten van (mede) door de Kamerfractie geïnitieerde werkgroepen, van bezinning met partijbestuur, fractieleden en de nieuwe campagneleider over de strategie en speerpunten voor de verkiezingen. Maar ondertussen werkte de Kamerfractie stug door. Steeds opnieuw werken aan haalbare voorstellen, onderbouwde kritiek en goed geformuleerde alternatieven. Iedereen heeft daar zijn of haar bijdrage aan geleverd. Sommige fractieleden willen dat ook graag doen in een volgende periode, anderen nemen na 8 of zelfs 13 jaar in de Kamer afscheid. Juist hen wil ik hier eren, mensen als Arthie Schimmel, Olga Scheltema en Pieter ter Veer, die al in de jaren tachtig de parlementaire arena betraden. Logisch dat zij plaats willen maken, moeilijk om hun ervaring te compenseren. Achter hen en alle andere Kamerleden van D66 staan de medewerkers: beleidsmedewerkers, voorlichters,secretaresses, ambtelijke staf. Zonder hen zou er geen parlementair jaar zijn, en ook geen jaarverslag.

Aldus Thom de Graaf in het voorwoord van het Jaarverslag 2000-2001. Download het jaarverslag:
Jaarverslag 2000-2001
Jaarverslag 2000-2001