Actueel

Ontucht: 9 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk in verband met overschrijding redelijke termijn en gevolgde therapie.
Bron: Rechtbank Alkmaar

Datum actualiteit: 19-10-2001

Verdachte heeft seksuele handelingen gepleegd met meisjes, die in zijn huis verbleven als oppas. De rechtbank acht niet aannemelijk dat verdachte de strekking van de door de opsporingsambtenaren gestelde vragen en de door hem gegeven (bekennende) antwoorden niet heeft begrepen. Verdachte wordt veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk, waarbij rekening is gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn en met het feit dat verdachte gedurende 1 1/2 jaar een therapie heeft ondergaan.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AD4689
(Zie het originele bericht)