Gemeente Leiden

Ouderen maken te weinig gebruik van voorzieningen

Ouderenorganisaties op bezoek bij Sociale Zaken

Het minimabeleid, de bijzondere bijstand en de Wet voorzieningen gehandicapten. Ouderen maken er in het algemeen te weinig gebruik van. Om deze groep beter te bereiken organiseerde de dienst Sociale Zaken afgelopen dinsdag een informatiemiddag voor Leidse ouderenorganisaties. De aanwezigen kregen informatie over bestaande regelingen en konden tegelijk aangeven hoe zij dachten dat het beter kon.

SOCIALE ZAKEN - Veel ouderen weten niet welke voorzieningen en vergoedingen de gemeente te bieden heeft. Dat een bril vergoed kan worden, net als een zwembadabonnement of vervoerskosten in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). De doelgroep ouderen is moeilijk te bereiken voor Sociale Zaken, omdat ouderen geen uitkering bij de gemeente hebben. Daarom nodigde Sociale Zaken vertegenwoordigers van ouderenorganisaties uit, zodat zij 'hun' ouderen hierover kunnen informeren.

Invulservice
Aandacht voor ouderen is er steeds meer bij Sociale Zaken. Zo krijgt iedere oudere die 65 jaar wordt in zijn verjaardagsmaand een brief van de gemeente waarin wordt uitgelegd welke regelingen er zijn, waarvan gebruik kan worden gemaakt. Dat zijn onder andere de kortingsregelingen voor de sportvereniging en het abonnement van de openbare bibliotheek. Verder is er een regeling voor een goedkopere verzekering en een extra bijdrage aan de huur, wanneer die meer dan twintig procent van het inkomen is. De 65+ pas, de mogelijkheid tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, en ook een aanvullende uitkering op de AOW. Ook is een invulservice gestart waar ouderen geholpen kunnen worden bij het invullen van de benodigde formulieren. Iedere werkdag tussen drie en vijf uur kan men zich daarvoor aanmelden bij de balie van Sociale Zaken aan de Langebrug.

Tips
Tijdens de bijeenkomst kreeg Sociale Zaken ook tips. Dat ze gebruik moeten maken van de wijkconsulenten. 'Die bezoeken alle mensen van 75 jaar en ouder in de wijk en bekijken of de thuissituatie nog goed is. Die weten wat er speelt.' Deelnemers aan de middag hadden ook vragen. 'Waarom het lettertype op de brieven zo klein is? 'Of de formulieren niet duidelijker en simpeler kunnen?' Sociale Zaken wil deze informatie onder andere gebruiken als de formulieren opnieuw worden opgemaakt en voor de speciale brochure voor ouderen die binnenkort wordt ontwikkeld.

Meer weten?
Sociale Zaken is voor Wvg-vragen te bereiken onder telefoonnummer 071-5167487 (dagelijks van 9.00-11.00 uur). Voor meer informatie over het minimabeleid kunt u bellen met een special informatienummer. Dit telefoonnummer is iedere dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur bereikbaar: 071-5167419. Bij de balie staan ook aparte informatieformulieren over bestaande regelingen.

Er zijn veel mogelijkheden om het leven voor ouderen aangenamer te maken. Foto: Wim van Noort.