Gemeente Leiden

Het Leidse pluche ontrafeld

Op 17 oktober 1851 vergaderde de Gemeenteraad voor het eerst in het kader van de Gemeentewet van dat jaar. Afgelopen woensdag verscheen een boek dat terugblikt op de tussenliggende 150 jaar gemeentebestuur.

BESTUURSDIENST - 'Het Leidse Pluche' geeft letterlijk een beeld van de vrouwen en mannen die sinds de invoering van de Gemeentewet het gemeentebestuur in handen hadden. Van alle 603 raadsleden, burgemeesters, gemeentesecretarissen en gemeenteontvangers uit de afgelopen periode wordt van alles uit de doeken gedaan. Herkomst, achtergrond en informatie over familie, opleiding, maatschappelijke posities en de politieke en levensbeschouwelijke betrokkenheid. Aan de dossiers van de gemeentebestuurders gaan inleidende hoofdstukken vooraf over de gemeentewet van 1851, verkiezingen en de 'noodraad' van 45/46. Het onderzoek is verricht door de Werkgroep 'Leden Leidse Gemeenteraad', ingesteld door de Vereniging Jan van Hout, de uitgever van het boek. Het boek telt ongeveer driehonderd pagina's.
Het eerste exemplaar werd woensdag in het stadhuis aangeboden aan burgemeester Jan Postma. Het boek is te koop in het stadhuis en bij het Gemeentearchief voor de prijs van f 49.50 ( 22,46).

Anderhalve eeuw geleden kwam de Leidse Gemeenteraad voor de eerste maal in vergadering bijeen onder het gezag van de nieuwe Gemeentewet. Aan deze wet is onlosmakelijk de naam verbonden van Jan Rudolf Thorbecke, die van 1845 tot 1850 lid was van de gemeenteraad. Foto: Gemeentearchief Leiden.