Gemeente Leiden

Aanmelden kan tot 1 november

Jaarlijkse ereprijs Leidse vrijwilligers

Iedere vrijwilliger of groep vrijwilligers komt in aanmerking voor de Co Verhoogprijs. De buurvrouw die dagelijks de rommel in de straat opveegt. De jongeren, die zo'n mooie buurtkrant maken. Of die timmerman, die in zijn kerstvakantie de kantine heeft opgeknapt. Draag ze voor voor de Leidse vrijwilligersprijs.

BESTUURSDIENST - De Co Verhoogprijs wordt jaarlijks uitgereikt. Dit jaar gebeurt dit op vrijdag 7 december. De prijs is een eerbetoon aan alle Leidse vrijwilligers. Co Verhoog kreeg, samen met haar man Walter, de allereerste Leidse Vrijwilligersprijs in 1993. Een Leids echtpaar, spil van hun buurt, bron van vele acties en activiteiten. Kort na de prijsuitreiking overleed Co Verhoog onverwacht. Sindsdien draagt de prijs haar naam.

Wie oh wie?
De jury zoekt mensen of organisaties uit de Leidse samenleving die voor deze prijs in aanmerking komen. U kunt ze voordragen. De juryleden nomineren op basis van de inzendingen tien personen of instellingen. De prijsuitreiking vindt plaats op de Internationale Vrijwilligersdag 2001, vrijdag 7 december. De winnaar van de eerste prijs ontvangt een speciaal beeldje en een bedrag van duizend gulden. De tweede prijs bedraagt f 750,- en de derde prijs f 500,-. U kunt uw voordracht sturen of inleveren bij: WAVes, Steunpunt Vrijwilligerswerk, Breestraat 15, 2311 CG Leiden. Voor nadere informatie is het Steunpunt Vrijwilligerswerk bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur (071-5160477).