CDA

Mosterd: CDA sociaal voor die niet kunnen en streng voor die niet willen

"Bij de evaluatie van de ABW (Algemene Bijstandswet) is het van belang om het doel van de ABW goed voor ogen te houden" aldus Tweede Kamerlid Aart Mosterd, tijdens het Algemeen Overleg over de opzet van de evaluatie van de Algemene Bijstandswet, op 17 oktober jl.. "Het bieden van bestaanszekerheid (inkomenswaarborg) op minimumniveau, afgestemd op de persoonlijke situatie. Deze bestaanszekerheid wordt geboden aan mensen die niet kunnen. Het is een kwestie van fatsoen dat mensen, die zelf niet kunnen, aanspraak kunnen maken op een ABW-uitkering en daardoor weliswaar op minimum, een bestaanszekerheid hebben. Maar het moet ook duidelijk zijn dat die ABW-uitkering uitsluitend is voor die mensen die geen andere mogelijkheden hebben. De CDA fractie hanteert ook hier de stelling "Sociaal voor die niet kunnen en streng voor die niet willen". Vanuit dat vertrekpunt heeft de CDA-fractie waardering voor de aanpak van deze minister."

Mosterd: "De CDA-fractie wil bij het punt van de inkomensborging nadrukkelijk kijken naar het minimumniveau. Is dat minimumniveau toereikend voor mensen die onontkoombaar lange tijd of blijvend van een ABW uitkering moeten leven. Dat heeft ook te maken met het ontwikkelen van indicatoren op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Uitstroom- en activeringsbeleid
"De CDA-fractie ondersteunt van harte het krachtig voortzetten van het uitstroom- en activeringsbeleid. Er zijn de laatste tijd veel maatregelen getroffen om de uitstroom en activering te bevorderen. De effectiviteit van die maatregelen onderzoeken is zeer noodzakelijk. Daarbij is natuurlijk wel nodig dat je de effecten ook goed kunt meten. Kun je de directe relatie leggen tussen uitstroom, activering en bepaalde maatregelen? Hoe moeilijk zulke relaties zijn, het is hard nodig om je telkens af te vragen of een ingezet instrument wel werkt en zo niet dan moet je dat instrument niet meer gebruiken. De theorie is mooi, maar het moet in de praktijk zijn waarde bewijzen."

De hele bijdrage van Aart Mosterd kunt u downloaden door in de rechtermarge op het diskette-icoontje te klikken.