PERSBERICHT

VVD Amsterdam Binnenstad stelt definitieve kandidatenlijst vast


- Anne Lize van der Stoel, Maarten de Zwart en Teun van Hellenberg Hubar voeren de lijst aan -

Op donderdag 15 november heeft de VVD Binnenstad de kandidatenlijst voor de komende deelraadsverkiezingen definitief vastgesteld. Anne Lize van der Stoel is unaniem gekozen tot lijsttrekker van een lijst met 16 kandidaten.
Onder de kandidaten bevinden zich ondernemers en specialisten op onder meer het gebied van onderwijs, horeca en financiën.
De lijst heeft een sterk sociaal gezicht en de ruime kennis en ervaring op politiek en maatschappelijk vlak van de kandidaten sluiten uitstekend aan op de specifieke onderwerpen die in de binnenstad spelen.

Hieronder de lijst (met korte cv's):
De informatie over de kandidaten is als volgt gerubriceerd:

a) adres
b) geboortedatum
c) lid van de VVD sinds
d) zal een plaats in de Deelraad (wel/niet aanvaarden) e) opleiding na de lagere school
f) gedurende de laatste tien jaar beroepshalve uitgevoerde functies g) functies in de VVD en/of andere politieke partijen en politiek vertegenwoordigende
lichamen
h) andere maatschappelijke activiteiten
i) belangstellingsgebieden

Belangstellingsgebieden:


1. algemene politiek

2. openbare orde en veiligheid

3. personeelsbeleid

4. financiën

5. economische zaken

6. energie

7. toerisme

8. sociale zaken

9. volksgezondheid

10. milieu

11. cultuur

12. maatschappelijk werk

13. emancipatie

14. mediabeleid

15. jeugd- en jongerenwerk

16. onderwijs

17. volkshuisvesting

18. ruimtelijke ordening

19. verkeer

20. waterstaat

21. landbouw

22. midden- en kleinbedrijf

23. sport, recreatie

DEFINITIEVE KANDIDATENLIJST:


1. Mw A.L.E.C. van der Stoel (Anne Lize)
a) Nieuwe Jonkerstraat 18 b) 18-12-1954 c) 1976 d) wel aanvaarden e) MMS, NLO, Colloquium Doctum f) VVD-lid Tweede Kamer, senior advisor public affairs g) VVD-lid Gemeenteraad Amsterdam, voorzitter kadercursus Haya van Somerenstichting, voorzitter programcommissie VVD-Binnenstad h) voorzitter verscheidene stichtingen, lid verscheidene comité's van aanbeveling i) 1, 2, 5, 7, 8, 12, 16, ontwikkelingssamenwerking


2. Dhr M.C. de Zwart (Maarten)
a) Nieuwe Nieuwstraat 8-III b) 08-01-1954 c) 1999 d) wel aanvaarden e) HAVO, HTS onvoltooid f) horecaondernemer g) algemeen bestuurslid VVD-afdeling Binnenstad en Westerpark h) bestuurslid Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amsterdam, bestuurslid Kamer van Koophandel Amsterdam i) 7, 10, 11, 22, horeca, vergunningen.


3. Dhr mr A.J.G.S.M. van Hellenberg Hubar (Teun) a) Oudezijds Voorburgwal 107-F b) 19-09-1954 c) 1985 d) wel aanvaarden e) Gymnasium, Rechtenstudie RU Utrecht f) secretaris en hoofd afdeling juridische, fiscale en effectenzaken Nederlandse Vereniging van Banken g) 2e secretaris KC bestuur Amsterdam 1985-1991, lid programcommissie VVD-Binnenstad h) voorzitter Stichting Cultuur Inventarisatie Amsterdam, commissaris Behoud en Ontwikkeling Industrieel Erfgoed i) 1, 2, 4, 5, 11,12, 22


4. Dhr drs A.J. Hoolsema (Aart Jan)
a) Binnengasthuisstraat 66 b) 18-05-1956 c) 2000 d) wel aanvaarden e) VWO, vier jaar sociale geografie VU, kandidaats Spaans UvA, doctoraal Amerikanistiek, één jaar University of Minnesota f) horeca-ervaring, taaltrainer Engels ITA g) student-lid subfaculteitsbestuur Spaans UvA, lid werkgroep Deelraad Binnenstad h) voorzitter bewonerscommissie Binnengasthuis, voorzitter Vereniging Openbaar en Leefbaar BG-terrein e.o. i) 1, 2, 13, 16, 17, 18, horecabeleid


5. Dhr drs K.P. Dun (Kin-ping)
a) Zeedijk 74-II b) 14-05-1975 c) 2001 d) wel aanvaarden e) Atheneum, RU Groningen fiscale economie, KPMG Meijburg businesscourse, Chinese University of Hong Kong, Chinees (manderijns) f) directeur Dun Yong (familiebedrijf), directeur Pacifica Prosperity Vastgoed bv g) geen h) penningmeester Stichting mini-ondernemingen, voorzitter Buitenlandse studiereiscommissie, Groninger fiscale eenheid i) 2, 5, 7, 18, 19, 22


6. Dhr drs G.W. Smink (Gerard)
a) Oudezijds Achterburgwal 147 b) 05-09-1940 c) 2000 d) wel aanvaarden e) Mulo, PABO, sociale psychologie RU Utrecht f) directeur/groot-aandeelhouder Advies- en Onderzoeksbureau Sardes bv g) deelnemer aan Burgwallenoverleg h) redacteur d'Oude Binnenstad i) 1, 3, 5, 11, 15, 16, 17


7. Mw drs D.M. de Korte-Rollof (Debbie)
a) Prinsengracht 1125-C b) 28-01-1940 c) 1970 (met onderbreking) d) wel aanvaarden e) HBS-A, Sociale Academie, Universiteit f) wetenschappelijk medewerker / hoogleraar EUR, VVD-wethouder gemeente Papendrecht, eigen onderneming: advies, coaching en onderzoek g) Papendrecht lid propagandacommissie, lid gemeenteraad, lid AB KC-Dordrecht, lid landelijk bestuur Vrouwen in de VVD, lid landelijke commissie V&S, lid werkgroep positieve aktie (advies Hoofdbestuur VVD), medewerker VVD-boek Vonhoff: Liberalen onder één dak h) bestuurslid Soroptimisten lokaal en landelijk, bestuurslid Vrouwen met Academische Opleiding, secretaris Alliance Française Dordrecht i) 1, 5, 11, 16, 19, 22, 23


8. Dhr drs P.F. Kramer RA (Peter)
a) Lijnbaansgracht 210-H b) 05-09-1958 c) 1991 d) wel aanvaarden e) doctoraal bedrijfseconomie registeraccountant f) Financial controller Rietschoten & Houwens NW, Adjunct-directeur TROS, Concerncontroller Compass Group Nederland g) secretaris VVD-partijcommissie leefvormen en homoaangelegenheden h) penningmeester Gay Business Amsterdam (Amsterdam Pride), docent NIVRA, financieel adviseur Corpus Acrobatisch Theater i) 4, 5, 7, 11, 16


9. Dhr R.W. Okhuijsen (Rob)
a) Marnixstraat 352-II b) 15-08-1977 c) 1994 d) wel aanvaarden e) VWO, rechtenstudie onvoltooid f) student-assistent bedrijfsethiek, projectcoördinator Ministerie van Buitenlandse Zaken, wethoudersassistent Richard Ronteltap / Paul v/d Wal, persoonlijk medewerker 2e Kamerlid Stef Blok, consultant Elias Communicatie g) diverse functies JOVD, waaronder interim Hoofdbestuurslidmaatschap en campagneleider JOVD/VVD, penningmeester, kandidaat-raadslid en lid programcommissie VVD-Loosdrecht, lid programcommissie VVD-Binnenstad h) geen i) 1, 2, 5, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22


10. Mw drs M.D. Moojen (Ménalde)
a) Hazenstraat 28-B b) 09-06-1975 c) 1993 d) wel aanvaarden e) VWO, propedeuse Nederlands Recht, doctoraal Politicologie f) management-assistente Dienst Binnenstad Amsterdam, bureau Bereikbaarheid Binnenstad, intercedente Randstad Uitzendbureau NL, persoonlijk medewerker lid Tweede Kamer Ton de Swart g) geen h) het begeleiden van hier op studiereis zijnde Albanese leerkrachten (via de Soros foundation) i) 1, 7, 10, 11, 15, 23


11. Mw M.C.A. Kramer (Mirjam)
a) Westerstraat 117-III b) 08-04-1951 c) 1983 d) wel aanvaarden e) MMS, N12 (HBO opleiding Huishoudkunde (home economics) en Sociale Academie, V.O. Organisatiekunde f) Maatschappelijk Werk Zuid, Leger des Heils, PTT (ziekteverzuim), AHOLD g) KC-bestuurslid V&S en bestuurslid afdeling Centrum/Westerpark, lid programcommissie VVD-Binnenstad h) voorzitter Wijkcentrum Jordaan i) 5, 6, 9, 11, 16, 18, 22, 23


12. Dhr dr B.L. van Beek (Ben)
a) Keizersgracht 808 b) 25-02-1938 c) 1981 d) wel aanvaarden e) UvA f) universitair docent / onderzoeker archeologie g) lid van de Universiteitsraad UvA / COR UvA h) bestuurslid Stichting Raap A'dam i) 4, 11, 16, 18


13. Dhr drs H.-P. Schoonenberg (Hans-Peter)
a) Sint Luciënsteeg 22-I b) 25-04-1959 c) 1996 d) wel aanvaarden e) VWO, geschiedenis VU, economische geschiedenis RU Leiden, diverse buitenlandse universiteiten waaronder Columbia University NY f) zelfstandig ondernemer, cultureel projectontwikkelaar g) geen h) secretaris Stichting punt comma (realisatie media, communicatie en design centrum), secretaris en managing director Stichting Amsterdam Photo i) 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 22, 23 Europese zaken, stadsvernieuwing


14. Dhr drs F. Vooren (Frank)
a) Reestraat 15-B b) 24-12-1934 c) 1996 d) wel aanvaarden e) HBS-A, doctoraal economie UvA f) directeur kleine beleggings-BV, kunsthandelaar, marktonderzoeker g) voorzitter Werkgroep Liberale Politiek afdeling Centrum, lid programcommissie VVD-Binnenstad h) voorzitter welstandscommissie Heiloo, voorzitter monumentencommissie Heiloo, lid DB welzijnsstichting Binnenstad Utrecht i) 1, 2, 5, 7, 8, 12, 17, 18


15. Dhr drs A.M.F. Smit (Ton)
a) Louise Wentstraat 5 b) 04-06-1951 c) 1995 d) wel aanvaarden e) HBS-A, cultuurpsychologie KU Nijmegen f) hoofdredacteur Tribaal, zelfstandig journalist/ tekstschrijver, gespecialiseerd in medische informatica g) ICT-werkgroep Teldersstichting h) lid Ledenraad Nederlandse Vereniging van Journalisten i) 1, 2, 6, 7, 9, 17, 18, informatietechnologie / telecommunicatie


16. Dhr C. Post (Kees)
a) Boymansweg 153 b) 17-01-1962 c) 1985 d) niet aanvaarden

EINDE PERSBERICHT