Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

CBK HOME TENT. HOME Artoteek Rijnmond Presentaties en Projecten

Gastateliers Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte CBK Portal Documentatie- en Informatiecentrum Adressen - Openingstijden

ARTE "DI NOS E TA" - KUNST UIT DE CARIBBEAN 9 december 2001 - 20 januari 2002 in TENT.CBK Witte de Withstraat 50 9 december 2001 - 13 januari 2002 CBK-projectruimte, Nieuwe Binnenweg 75.

(Trans English below)

In december 2001 exposeren zestien kunstenaars uit de Nederlandse Antillen, Aruba, Trinidad, Dominicaanse Republiek en Cuba in TENT. en in de Artoteek van het Centrum Beeldende Kunst. De tentoonstelling werd officieel geopend door Ivo van Opstelten, burgemeester van Rotterdam. ARTE "di nos e ta" vormt de afsluiting van een culturele overeenkomst tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba die het Centrum Beeldende Kunst in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitvoert.

ARTE "di nos e ta" letterlijk:
de Kunst 'die van ons is, die komt uit ons', geeft een actueel beeld van de beeldende kunst op de Caribische eilanden. Terugkerende thema's zijn: het onderweg zijn, de identiteit van de (Caribische) kunstenaar, de positie van de vrouw (als kunstenaar), het Afrikaanse erfgoed, religie, en maatschappijkritiek.

De kunstenaars in deze tentoonstelling: Tony Capellán (Dominicaanse Republiek), Chris Cozier (Trinidad), Winfred Dania (Bonaire), Annalee Davis (Barbados), Jean Girigori (Curaçao), Glenda Heyliger (Aruba), Yubi Kirindongo (Curaçao), Kcho (Cuba), King Lie-kwie (Aruba), Elvis López (Aruba), Alida Martinez (Aruba), Tony Monsanto (Curaçao), Osaira Muyale (Aruba), Ras Mosera (St. Maarten), Douglas Pérez Castro (Cuba) en Ellen Spijkstra (Curaçao).

meer dan 60 afbeeldingen Over de 16 deelnemende kunstenaars

Opent in een nieuw of hier in dit window, check uw browser presets: Javascript, Stylesheets, en Cookies enabled? en ook uw browser: versie is 5+?

Tijdens de opening wordt een boek gepresenteerd dat in opdracht van het Koninklijk Instituut voor de Tropen is geschreven door de Arubaanse en Antilliaanse kunsthistorici Adi Martis (tevens curator van deze tentoonstelling) en Jennifer Smit. ARTE Beeldende Kunst van de Nederlandse Antillen & Aruba behandelt tweehonderd jaar beeldende kunst van de zes Beneden- en Bovenwindse eilanden.

meer afbeeldingen

Vooral de laatste twee decennia zijn de artistieke contacten tussen de Nederlandstalige eilanden met de Spaans- en Engelstalige eilanden in het Caribisch gebied sterk toegenomen. Daartoe hebben mede bijgedragen de nieuwe Biënnales van Havana (vanaf 1984) en Santo Domingo (vanaf 1992). Ook de in 1997 in Trinidad geopende Caribbean Contemporary Arts heeft zich door het artists-in-residence-programma, de workshops en de tentoonstellingen in korte tijd ontwikkeld tot een belangrijk (ontmoetings)centrum.
De door het CBK georganiseerde uitwisselingen tussen Nederlandse en Caribische kunstenaars heeft in Nederland meer bekendheid gegeven aan kunst uit het Caribische gebied en een dialoog opgang helpen brengen. In 2002 reist de tentoonstelling naar Curaçao en Trinidad.

About the 16 participating artists more than 60 pictures

Opens in a new or here in this window, check your browser presets: Javascript, Stylesheets, en Cookies enabled? and also your browser: version is 5+?

From 9 December through 20 January 2002, artists from the Netherlands Antilles, Aruba, Trinidad, the Dominican Republic and Cuba will be exhibiting in TENT. -CBK and in the Project Area of the Centrum Beeldende Kunst .The exhibition was opened by mister Ivo van Opstelten, mayor of Rotterdam.

ARTE 'di nos e ta' marks the completion of a Cultural Agreement between The Netherlands, the Netherlands Antilles and Aruba that the Centrum Beeldende Kunst arranged, acting on the commission given by the Ministry of Internal Affairs and Crown Relationships.

ARTE 'di nos e ta' literally: ART 'it is of us'; ART 'of us it is', strives to provide a true impression of visual arts in the Caribbean islands. Recurring themes at the exhibition are identity, the position of Caribbean artists in western society, the African cultural heritage, the position of women (as artists), and religion.

more pictures

The artists in the exhibition are: Tony Capellán (Dominican Republic), Chris Cozier (Trinidad), Winfred Dania (Bonaire), Annalee Davis (Barbados), Jean Girigori (Curaçao), Glenda Heyliger (Aruba), Yubi Kirindongo (Curaçao), Kcho (Cuba), King Lie-kwie (Aruba), Elvis López (Aruba), Alida Martinez (Aruba), Tony Monsanto (Curaçao), Osaira Muyale (Aruba), Ras Mosera (St. Maarten), Douglas Pérez Castro (Cuba) en Ellen Spijkstra (Curaçao).

During the opening a book will be presented that has been written for the Koninklijk Instituut voor de Tropen (Royal Institute for the Tropics) by the Aruban and Antillian art historians Dr. J. A. Martis (also curator of this exhibition) and Jennifer Smit. ARTE Visual Art of the Netherlands Antilles & Aruba deals with two-hundred years of visual art on the six Windward and Leeward Islands (Publishers: KIT Publishers).

In the last twenty years especially, artistic contacts between the Dutch, Spanish, and English speaking islands of the Caribian have increased significantly. This is partly due to the new Biënnales of Havana (since 1984) and Santo Domingo (since 1992). Also the Caribbean Contemporary Arts Center on Trinidad has been contributing to this development, since 1997, with artists-in-residence programs, workshops and exhibitions.
The exchanges between Dutch and Caribbian artists organized by the Centrum Beeldende Kunst has brought more Caribbian art to the Netherlands and has helped bringing about a dialogue and an awareness. In 2002 the exhibition will travel to Curaçao and Trinidad.

werk op deze pagina / works on this page: Tony Capellán, Glenda Heyliger, en Douglas Pérez Castro.