FNV

FNV initieert Europees polderoverleg
Europa - europa@dds.nl

Vanaf januari 2002 heeft Spanje het voorzitterschap van de Europese Unie. Sinds eind september pleegt de FNV een pro-actieve inzet om de agenda van de Europese Raad in Barcelona te beïnvloeden. Eind september bij de perspresentatie van de hernieuwde Europavisie "Koersbepaling Europa" gaf de FNV aan ontevreden te zijn over het "Europese" overleg met de overheid. Van echte consultatie van sociale partners is tot nu toe nauwelijks sprake. Staatssecretaris Dick Benschop nam die kritiek ter harte en bood openingen voor nader beraad. Terwijl de Top van Laken nog moet plaatsvinden, bepaalt de Nederlandse overheid al haar inzet richting Barcelona. Spanje krijgt per 1 januari a.s. het voorzitterschap van de EU. Op 15 en 16 maart 2002 vindt de Voorjaarsraad in Barcelona plaats. Sinds eind september pleegt de FNV een pro-actieve inzet om de "Barcelona-agenda" te beïnvloeden. De FNV schreef een conceptnotitie met de inzet van de drie vakcentrales. Ook overleg met werkgeversorganisaties om tot gezamenlijke afspraken te komen staat op de rol. Begin januari is er een "Catshuis-overleg" gepland tussen ministeries en sociale partners. De FNV verwacht dat de Nederlandse overheid haar inbreng voor Barcelona richt op een extra impuls en de implementatie en verbetering van de sociale doelstellingen van de Lissabon-strategie. Daarbij staan onder meer de volgende zaken op de vakbondsagenda; werkgelegenheid (m.n. voor doelgroepen), scholing, de combinatie van arbeid en zorg, arbeidsomstandigheden, sociale activering, best! rijding van armoede en sociale uitsluiting, pensioenen, innovatie en ontwikkeling en duurzaamheid. De Nederlandse overheid én de werkgevers kunnen nu laten zien dat ze ook op Europees niveau willen "polderen"! (06/12/2001)

Meer Europees nieuws? Ga naar http://www.fnv.nl/europa