Gemeente Capelle a/d IJssel

Vergadering WOP s-Gravenland 18 februari 2002

Op maandag 18 februari 2002 om 20.00 uur vergadert het Wijk Overleg Platform s-Gravenland. De vergadering wordt gehouden bij Intermezzo, Puccinistraat 86b.

Op de agenda staan een uitleg over het Informatiecentrum en de Dienst Milieuservice (voorheen AVR). Daarnaast komen de graffiti en vernielingen in de wijk aan de orde. Met diverse betrokkenen is hierover inmiddels overleg geweest. De mening van het WOP is gewenst.
Mocht u vragen, opmerkingen of agendapunten hebben voor de vergadering van 18 februari 2002, dan kunt u contact opnemen met wijkbeheer op telefoonnummer 010-2848723 of 010-2848724.

Spreekuur
Voorafgaand aan de vergadering zal wijkwethouder G.J.M. van den Akker spreekuur houden. Hiervan kan alleen na telefonische afspraak gebruik worden gemaakt. U kunt zich hier voor aanmelden op telefoonnummer 010-2848232. Het spreekuur begint om 19.00 uur bij Intermezzo.

Vergaderdata 2002
De vergaderdata van het Wijk Overleg Platform s-Gravenland in 2002 zijn maandag 13 mei, maandag 2 september en maandag 9 december. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden bij Intermezzo, Puccinistraat 86b.