Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

PvdA-DELEGATIE MET WOUTER BOS IN ROTTERDAM NOORD

Maandag 18 februari bezoekt staatssecretaris van Financiën Wouter Bos Rotterdam Noord. Hij wordt vergezelt door de kandidaat-kamerleden Roos Vermeij en Diederik Samsom en de Rotterdamse wethouder Peter van Dijk.

Het bezoek vindt plaats als vervolg op een huiskamergesprek dat Wouter Bos vorig jaar hield. Tijdens dit gesprek vertelden bewoners uit Rotterdam Noord over hun ervaringen met gemeentelijke instellingen zoals de Gemeentewerken en de Roteb. Daarbij kwam ook de reinigingspolitie aan de orde. De PvdA-delegatie wil nu met alle betrokken in gesprek.

Vanaf 13.15 uur maakt de delegatie een rondwandeling door het Oude Noorden waarbij wordt gekeken naar de problemen die er zijn met het zwerfvuil. Startpunt is Humanitas, Bergwegplantsoen 10.

Vervolgens worden om 14.00 uur de waargenomen problemen besproken met bewoners, Roteb en reinigingspolitie in de Roteb Buurtpost Liskwartier aan de Gerard Scholtenstraat 40-46.

Klachten over wonen komen om 15.00 uur aan de orde tijdens een gesprek bij Woningstichting Patrimonium. De Woningstichting is gevestigd aan de Gerard Scholtenstraat 129.

Van 16.00 tot 17.00 uur brengt de PvdA-delegatie een bezoek aan ondernemerscentrum Noordplein waarbij gesproken wordt met winkeliers.

Daarna wordt bij het Bewonerssteunpunt Rapsodie, 3e Pijkackerstraat 6b, gesproken met bewoners en de politie over veiligheid in de buurt.

Tot slot wordt bij het bewonerssteunpunt om 18.00 uur het het PvdA-bezoek met de bewoners geevalueerd tijdens een gezamenlijke maaltijd.