Gemeente Alphen aan den Rijn


Overzicht bouwplannen 18 t/m 24 februari 2002

Ingekomen bouwplannen en meldingen
Chr. Huijgensweg 16 Het vernieuwen van een garage t.b.v. transportbedrijf
Rossinihof 5 Het plaatsen van een berging
Jongkindt Coninckstraat 13 Het plaatsen van een berging Rietveldsepad 15 Het veranderen van een huisstal tot 2e woning Zuider Keerkring 382 Het vergroten van de woning op de 1e verdieping Prinses Irenelaan 1, 3 Het veranderen van een pand in een kinderdagverblijf
Burmapad 2, 4, 6 Het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw Aardepad 16 Het vergroten van de woning aan de achterzijde Groenoord 127 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Liszthof 27 Het plaatsen van een tuinhuisje
Lissabonstraat 80 Het veranderen van de berging Julianastraat/St Jorisstraat Het bouwen van woningen/ winkels en kantoor
Marketentster 219 t/m 225, 229 Het vergroten van de woning aan de achterzijde
Costa Ricastraat 61 Het verbouwen van de woning/garage/berging Vinkebuurt 46 Het bouwen van een woonhuis
Ahornstraat 1 Het vervangen van de berging
Lupinesingel 23 Het plaatsen van een hekwerk
Hooftstraat 151 Het veranderen van het cafebedrijf Ds. Bennink Boltstraat 11 Het vergroten van de woning aan de achterzijde

Ingekomen aanvragen sloopvergunning
Rietveldsepad 15 Het slopen van een huisstal

Deze plannen kunnen worden ingezien bij de balie Bouwen en wonen in het stadskantoor; Aangezien de bescheiden bij andere afdelingen in behandeling kunnen zijn, en daardoor mogelijk niet beschikbaar, is het raadzaam vooraf een afspraak te maken. In deze fase kunnen tegen deze plannen echter geen bezwaren worden ingediend.

Vrijstelling bouwplannen

De directeur Grondgebied maakt bekend dat burgemeester en wethouders voornemens zijn om:

Met toepassing van artikel 19, lid 2 en 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om bouwvergunning:
Zuideinde 51 het legaliseren van een duivenhok
De vrijstelling is nodig omdat de maximale goot- en bouwhoogte worden overschreden
Grashof 64 het bouwen van een verdieping op de garage De vrijstelling is nodig omdat sprake is van overschrijding van de maximale goothoogt
Zuideinde 79 het bouwen van een nieuwe woning
De vrijstelling is nodig omdat de maximaal toelaatbare inhoud van de woning wordt overschreden
Goudenregenplantsoen 37 het bouwen van een hobbyruimte in achtertuin De vrijstelling is nodig omdat de oppervlakte en goothoogte wordt overschreden.
Van Lennepstraat 25 het bouwen van een uitbouw aan achterzijde De vrijstelling is nodig omdat de uitbouwdiepte en minimale afstand tot de berging wordt overschreden

De op de plannen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 28 februari 2002 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur in het Stadskantoor ter inzage bij het gemeentelijk informatiecentrum.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om van de plannen kennis te nemen en eventuele bedenkingen tegen het verlenen van de vrijstelling uiterlijk 27 maart 2002 schriftelijk kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders, p/a Bouwen en Wonen, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Verleende bouwvergunningen en akkoordverklaringen Schouw 41 Het vergroten van de woning 21-02-2002 Wilgenlaan 46 Vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw aan de achtergevel 21-02-2002
Julianastraat 50 Het veranderen van de overdekte binnentuin 21-02-2002 J. Keplerweg 26 Het plaatsen van een waterinstallatie 21-02-2002 Groenestein 47 Plaatsen van dakkapel aan voor- en achterzijde 21-02-2002
Havixhorst 153 Het maken van een dakopbouw 21-02-2002 Vivaldihof 77 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 21-02-2002
Willemstraat 30 Het optrekken van de achtergevel aan de achterzijde 21-02-2002
Schuberthof 12 Het plaatsen van een berging 21-02-2002 Veldbloemweg 27 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 21-02-2002
Rossinihof 19 Het plaatsen van een blokhut 20-02-2002 Ierlandstraat 10 Het vergroten van de woning aan de achterzijde 20-02-2002
Raadhuisstraat 30 Het plaatsen van een tuinhuisje 20-02-2002 Raadhuisstraat 28 Het plaatsen van een tuinhuisje 20-02-2002 Ridderbuurt Het plaatsen van het verenigingsgebouw 21-02-2002 Brusselpark 30 Het vergroten van de woning aan de achterzijde 20-02-2002

Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen een van de verleende vergunningen, of akkoordverklaringen, kunnen deze krachtens de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bovenvermelde datum worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. balie Bouwen en wonen, postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 27 februari 2002 laatste wijziging