Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER PATRICK DEWAEL

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING MAANDAG 18 Februari 2002

Lanceringscampagne Kleurrijk Vlaanderen van start

Vanaf morgen loopt in de Vlaamse dag- en weekbladen een advertentiecampagne van de Vlaamse overheid die de start van het toekomstproject Kleurrijk Vlaanderen bekendmaakt bij het grote publiek. Dit project is een gevolg van de Kleurennota van 11 juli 2000. Het introduceert in Vlaanderen het lange termijndenken. Minister-president Patrick Dewael heeft vandaag de koepelcampagne over dit project aan de pers voorgesteld.

De eerste fase van Kleurrijk Vlaanderen vond vorig jaar plaats, met als hoogtepunt de ondertekening door de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners van het zogenaamde Pact van Vilvoorde op 22 november. In dat Pact engageerden de regering en de sociale partners zich om tegen 2010 21 doelstellingen voor de 21ste eeuw te realiseren.

De tweede fase van Kleurrijk Vlaanderen knoopt daarbij aan. In die tweede fase stimuleert de regering het debat over de toekomst van Vlaanderen bij een ruim publiek van verenigingen, organisaties en individuele burgers. Het interactief project van toekomstdenken bestaat uit elf thematische debatcycli van vijf tot zes weken. In elke cyclus worden de Vlamingen uitgenodigd om na te denken over uitdagingen, voorstellen en oplossingen inzake een welbepaald thema in het Vlaanderen van 2020. Die verder afgelegen tijdshorizon maakt het eenvoudiger om nieuwe ideeën, voorstellen en oplossingen aan te reiken.

De Vlaamse regering stelt zich tot doel om over het Vlaanderen van 2020 een ruim debat op gang te brengen bij de Vlamingen en bij het brede Vlaamse middenveld. Dit debat moet het lange termijndenken bij een ruim publiek introduceren. Het moet ook de betrokkenheid verhogen van de Vlamingen bij de samenleving en bij de uitdagingen die de toekomst voor Vlaanderen in petto heeft.

Begin maart gaat deze debatcyclus van start met het thema mobiliteit. Daarna komen de thema's ondernemen en cultuur aan bod. Er staan verder debatcycli op de agenda over de klantvriendelijke overheid, milieu, levenslang leren, ruimtelijke ordening, zorg, werken, de kwaliteit van de democratie en Vlaanderen in de wereld.

De overheid ondersteunt de inspraak, de participatie en de discussie over de verschillende thema's via tal van kanalen: elk thema wordt aangekondigd met een advertentiecampagne. Centrale spil in elke cyclus wordt de website www.kleurrijkvlaanderen.be, waar achtergrondinformatie te vinden is, waar iedereen zijn standpunten kwijt kan en waar een debatforum wordt geopend.

Bij elke campagne hoort ook een gratis informatiebrochure die kan worden aangevraagd via de Infolijn (tel. 0800/3 02.01) en die ook via bibliotheken, gemeentehuizen en krantenwinkels wordt verspreid. Deze brochure bevat achtergronden en probleemstellingen en biedt iedereen, ook de Vlamingen die nog geen Internet-aansluiting hebben, via een antwoordcoupon de gelegenheid om mee te discussiëren.

Over elk thema wordt aan een universiteit een toekomstdebat georganiseerd voor een breed publiek. Een slotconferentie sluit elk thema af. Tijdens die slotconferentie worden de relevante vernieuwende inzichten samengevat en kunnen conclusies en beleidsaanbevelingen worden geformuleerd.

Bij de voorstelling van de koepelcampagne riep Dewael iedereen in Vlaanderen op om mee te doen. Hij nodigde de media uit om, in alle redactionele onafhankelijkheid, in te spelen op de debatthema's en hun kolommen en programma's open te stellen voor standpunten, opinies, panelgesprekken en lezersbrieven. Dewael riep het brede middenveld op om deze unieke gelegenheid tot participatie, interactie en betrokkenheid met beide handen te grijpen.

De koepelcampagne die Dewael voorstelde, bestaat uit advertenties over concrete uitdagingen voor onze toekomst als de vergrijzing, het levenslang leren en alternatieve energie.

(persinformatie: Bart Tommelein, woordvoerder van minister-president Patrick Dewael, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel, tel. 02/553.29.11)