TAM TAM

Flinke stijging van winst en omzet in 2001 voor Tam Tam

Flinke stijging van winst en omzet in 2001 voor Tam Tam Het Delftse full-service internetbedrijf Tam Tam (1996) kan oprecht zeggen dat 2001 een goed jaar is geweest. Ondanks de dip in de internetbranche hebben de winst en omzet een groei van 50% laten zien ten opzichte van 2000.

15 Februari 2002 - Het Delftse full-service internetbedrijf Tam Tam (1996) kan oprecht zeggen dat 2001 een goed jaar is geweest. Net zoals de meeste concullega's is de dip in de internetbranche niet ongemerkt aan Tam Tam voorbij gegaan. Dit leidde halverwege het jaar dan ook tot een bijstelling van de omzetdoelstellingen. Uiteindelijk is een omzet van EUR 2,86 miljoen behaald. Ten opzichte van 2000 betekent dit een groei van 50%. De nettowinst van 2001 bedraagt EUR 238.000. Dit betekent een groei van 50% in vergelijking tot 2000. Ook in omvang heeft Tam Tam in 2001 een stevige groei laten zien. Het personeelsbestand groeide met 15%. De onevenredige groei van de omzet ten opzichte van het personeelsbestand werd bewerkstelligd door een aanzienlijke groei in omzet per FTE.

Voor het komende jaar verwacht Tam Tam, gelijk aan voorgaande jaren, een gecontroleerde groei te laten zien in omvang, omzet en winst. Op de vraag hoe Tam Tam dit denkt te gaan realiseren zegt Paul Manuel (partner Tam Tam):'Na een heftig jaar in de branche verwachten we dat de branche zich stabiliseert en zich als een 'gewone' bedrijfstak gaat gedragen. Dat betekent dat er kwalitatief goede diensten moeten worden geleverd, dat klanten blij de deur uitgaan en weer bij je terugkomen en dat er geen lucht wordt verkocht. Tam Tam heeft deze principes vanaf het begin gehanteerd en dit heeft tot op heden haar vruchten afgeworpen. Ten opzichte van vorig jaar is acquisitie weliswaar iets lastiger en hier moeten we dus meer effort in steken. Voor de komende periode is de portefeuille echter alweer goed gevuld.'

Over Tam Tam
Tam Tam behoort tot de top van de Nederlandse full-service internetbedrijven. Tam Tam levert de volgende oplossingen: corporate information portals (intranet 2.0), business solutions (klant-specifieke applicaties en e-commerce) en marketingcommunicatie-sites. Bij het realiseren van de oplossingen worden de verschillende expertises en diensten ingezet: consultancy, projectmanagement, interaction design, back-office integratie, application development, en services (hosting, webmaster, site-analyse en webmarketing). Bij Tam Tam zijn 50 mensen in dienst. Tam Tam werkt onder meer voor: Mojo Concerts, VNU, Novib,
Rijkswaterstaat, Rosenbluth International, Wolters-Noordhoff, Hunter Douglas en Holland Casino.