Scala Business Solutions

Persbericht

Scala overtreft verwachtingen voor 2001 met operationele winst van $ 10,7 miljoen en nettowinst van $ 4,0 miljoen

Hoogste winst in bestaan van onderneming; kassaldo 66% hoger; sterke toename van inkomsten uit licenties en onderhoud

Amsterdam, 18 februari 2002: Een stevig volume aan business van wereldwijde ondernemingen heeft ertoe geleid dat Scala Business Solutions, aanbieder van `collaborative' ERP software, in 2001 de hoogste winst uit haar geschiedenis kan rapporteren, met een operationele winst voor rente, afschrijving en amortisatie van USD 10,7 miljoen, en een nettowinst van USD 4,0 miljoen. Chief Executive Officer Mike Burdett zei dat Scala de enige mid-market aanbieder is die een wereldwijde `collaborative' ERP-oplossing aanbiedt aan de middelgrote dochterbedrijven, divisies en toeleveranciers van multinationale ondernemingen, welk succes duidelijk wordt aangetoond door de uitstekende winstcijfers en de groei in omzet uit licenties en onderhoud in het afgelopen boekjaar.

De operationele winst voor rente, afschrijving en amortisatie in 2001 was USD 10,7 miljoen, vergeleken met een operationeel verlies in 2000 van USD 13,1 miljoen. De nettowinst bedroeg USD 4,0 miljoen, een indrukwekkende verbetering vergeleken met het verlies van USD 36,6 miljoen over 2000. Vergeleken met 2000 groeide de omzet uit licenties en onderhoud met 14 procent tot USD 51,9 miljoen, het hoogste niveau uit de geschiedenis. De totale omzet over 2001 was USD 70,6 miljoen.

Burdett gaf het volgende commentaar op de goede prestaties van de onderneming in 2001: `Meer wereldwijd opererende ondernemingen zien Scala als leverancier van `collaborative' ERP-systemen voor hun middelgrote dochterbedrijven en divisies die de essentiële standaardisatie in hun bedrijfsprocessen tot stand brengt, niet alleen vanwege onze geavanceerde e-business connectivity oplossingen, maar ook omdat we geintegreerde wets- en taalmogelijkheden hebben voor de ondersteuning van wereldwijde operaties, met bovendien bewezen leveringscapaciteit in de hele wereld.' Burdett voegde eraan toe dat, wil de standaardisatie werkelijk effectief zijn, het in de gehele onderneming doorgevoerd moet worden. Dat is precies wat Scala doet voor de middelgrote dochterbedrijven en divisies van haar multinationale klanten. `Deze ondernemingen zien niet alleen de directe voordelen van het samenwerken met één betrouwbare toeleverancier, maar ze prijzen ook de lage totale aanschaf- en beheerkosten van onze producten,' zo zei hij. `Een van onze grootste klanten heeft laatst publiekelijk gezegd dat de kosten om Scala te runnen voor hem tweederde lager zijn dan bij SAP. Het zijn dergelijke klanten die met hun gehele internationale operaties overschakelen op Scala, wat blijkt uit de order van USD 4.5 miljoen die we in het laatste kwartaal van 2001 hebben getekend. Dit is het grootste contract van dit type dat we ooit getekend hebben.

Sterke prestaties in 2001

De totale omzet in het vierde kwartaal van 2001 was USD 20,5 miljoen, vergeleken met USD 17,6 miljoen in het vierde kwartaal van 2000; een toename van 16 procent. De omzet uit licenties bedroeg USD 8,5 miljoen, vergeleken met USD 7,1 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2000, een toename van 21 procent. De omzet uit onderhoud nam toe met 31 procent tot USD 7,0 miljoen. De nettowinst in het vierde kwartaal van 2001 bedroeg USD 2,0 miljoen (verlies van USD 4,9 miljoen in het vierde kwartaal 2000).

Voor het hele jaar 2001 rapporteert Scala een totale omzet van USD 70,6 miljoen (USD 71,2 miljoen in 2000). De omzet uit softwarelicenties en onderhoud voor het gehele jaar 2001 bedroeg in totaal USD 51,9 miljoen, een toename van 14 procent vergeleken met de USD 45,5 miljoen van 2000. Aangezien de onderneming de diensten via derden bleef verhogen, daalde de omzet uit consultancy tot USD 17,5 miljoen, 23 procent lager dan in 2000, een weerspiegeling van de verschuiving in focus die geleid heeft tot hogere brutomarges op het lagere omzetniveau van consultancy.

De totale kosten van omzet en operationele kosten in 2001 bedroegen USD 59,9 miljoen, een vermindering met 29 procent vergeleken met de USD 84,3 miljoen in 2000; een duidelijk bewijs van de prestatie van de onderneming om haar kostenbasis aanzienlijk te reduceren. Het kassaldo aan het einde van 2001 was USD 13,7 miljoen, een toename van 66 procent vergeleken met het saldo van USD 8,2 miljoen aan het einde van 2000.

De nettowinst van 4,0 miljoen in 2001 komt neer op een winst per aandeel van USD 0,18, vergeleken met een nettoverlies per aandeel van USD 1,78 in 2000.

`Ik wil Chris Houle nogmaals danken en hem lof toezwaaien,' zei Burdett. `Als CEO in 2000 en 2001 heeft Chris de moed gehad om onze onderneming naar een succesvolle ommekeer te leiden in 2000, met als resultaat de zeer aangename winstgevendheid en omzetcijfers die we kunnen rapporteren over 2001. De goede conditie waarin hij de onderneming achterlaat is een bewijs van het succes van zijn leiderschap.' Burdett is Houle per 1 januari 2002 opgevolgd als CEO.

Hoogetepunten van 2001


* Grootste order ooit van een individuele klant - USD 4,5 miljoen. Scala ondertekende een omvangrijk nieuw contract met een van haar bestaande multinationale klanten voor Scala ERP en iScala internet software. De nieuwe opdracht omvat onder meer upgrades van de bestaande Scala-installaties en substantiële nieuwe licenties, hetgeen in de loop van de komende twee jaren geïmplementeerd zal worden.
* Siemens Alarmcom USD 1 miljoen contract voor `collaborative' ERP-systeem. Slechts vier maanden nadat Siemens Scala had gekozen voor het plannen en implementeren van een e-commerce project, tekende Siemens-dochter Alarmcom een verder contract met een waarde van USD 1 miljoen voor een `collaborative' commerce project, om haar interne bedrijfsprocessen van begin tot eind te automatiseren met gebruikmaking van iScala Data Exchange Server en iScala Managers.

* Scala voor het tweede achtereenvolgende jaar door IDC aangewezen als marktleider in China. In juni 2001 wees International Data Corporation (IDC) Scala aan als de grootste ERP-aanbieder in China. Volgens IDC was Scala de aanbieder met het grootste klantenbestand in China aan het eind van 2000, met in totaal 315 installaties - meer dan 12 procent van alle ERP installaties in de Volksrepubliek China.

* Nieuwe partnerships in Japan, Latijns-Amerika, Noordelijke regio, West-, Oost- en Zuid-Europa, en Rusland. Scala heeft haar netwerk uitgebreid tot 110 partners wereldwijd. Onder deze partnerships zijn begrepen: Digital Design, een erkende leider in de Russische markt voor de ontwikkeling van informatiesystemen; Informatika, de grootste systems integrator in Joegoslavië; en J-Seed Information Systems, dat de geïntegreerde Scala productlijn - Scala ERP systemen en iScala internet software - zal gaan verkopen met daaraan gekoppeld consulting en implementatiediensten in Japan.
* Verwerving van intellectueel-eigendomsrechten. Scala heeft de exclusieve rechten van ERP workflow en graphical user interface (GUI) ontwikkelingssoftware verworven van New Miracle AG, een Zwitserse softwareontwikkelaar. Met deze software kan Scala de ontwikkelings- en introductietijd voor verbeterde en toegevoegde functionaliteit in haar iScala productlijn verkorten.
* Nieuwe producten gelanceerd. Scala Connectivity Solution, Scala Smart Tags voor Office XP, iScala Adapter voor BizTalk Server, en iScala Web Reporter werden allemaal in 2001 op de markt gebracht.
* Scala uitgeroepen tot `ERP Solution of the Year' voor 2001 door Microsoft. `Deze prijs erkent de waarde die Scala haar klanten biedt in meer dan 100 landen,' zei Ian Rogoff, Vice President Worldwide Partner Group van Microsoft. De titel werd aan Scala toegekend gezien het succes van de onderneming bij het overtreffen van de hoge normen die vereist zijn om te concurreren met de wereldwijde concurrentie.

`On the move' in 2002

Ondanks de aanhoudende moeilijke marktomstandigheden zal de focus van Scala's marktstrategie een vergelijkbaar tempo van organische groei blijven opleveren als de onderneming over 2001 heeft gerapporteerd. `Onze productontwikkelingsstrategie zal leidende technologische ontwikkelingen blijven leveren die onze markt- en concurrentiepositie zullen blijven versterken,' aldus Burdett. `Bovendien zijn we het proces begonnen van het ontwikkelen van producten en van de infrastructuur, om de indirecte kanalen te ondersteunen waarvan we verwachten dat die in 2003 en de jaren erna zullen leiden tot versnelde groei van licenties en onderhoud. We blijven ons bewust van het potentieel van de consolidatie in de industrie en geloven dat de combinatie van Scala's wereldwijde positie, haar productplatform van geavanceerde technologie, haar groeiende financiële kracht en haar sterke management team ons goed zal positioneren om elke kans te grijpen die onze aandeelhouderswaarde zal verhogen.'

Burdett voegde daaraan toe dat Scala's gezonde liquiditeit, fundamenteel lage kostenniveau en een groeiend klantenbestand de onderneming in staat zullen stellen het doel te bereiken van aanhoudende winstgevendheid in alle kwartalen van 2002. `Er is geen twijfel mogelijk dat Scala `on the move' is, zo stelt Burdett. `Ik heb er het volste vertrouwen in dat we in 2002 kunnen voortbouwen op de verworvenheden van 2001 en zowel bestaande als nieuwe `collaborative' ERP software en diensten kunnen blijven leveren die precies tegemoet komen aan de behoeften van de multinationale ondernemingen van vandaag de dag.'

# # #

Noten voor de redactie

Onderstaande bijlagen zijn begrepen in de PDF file van dit persbericht:

* Financiële hoogtepunten van vierde kwartaal en geheel 2001
* Gecontroleerde geconsolideerde winst- en verliesrekening - in US dollars
* Pro forma geconsolideerde winst- en verliesrekening - in Euros
* Gecontroleerde geconsolideerde balans - in US dollars
Voorbehoud

De directie meent dat dit persbericht mogelijk uitspraken kan bevatten over de toekomst betreffende de financiële situatie, operationele resultaten, activiteiten en gang van zaken van Scala Business Solutions NV. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige beschikbare markt-, financiële en economische informatie, in combinatie met de inzichten en veronderstellingen van de directie betreffende toekomstige gebeurtenissen en resultaten op het moment waarop de uitspraken worden gedaan. Uiteindelijke resultaten kunnen substantieel afwijken van wat uitgesproken of geïmpliceerd wordt in deze toekomstgerichte uitspraken. Deze afwijkingen kunnen voortkomen uit, maar zijn niet beperkt tot, veranderingen in de vraag naar business management en e-business producten, de concurrentieomgeving, wijzigingen in de financiële situatie van belangrijke klanten van de Onderneming en de wijze waarop de Onderneming haar producten en services weet te ontwikkelen en uit te breiden en weet te reageren op de nieuwe behoeften uit de markt en technologietrends.

Over Scala Business Solutions

Scala Business Solutions ontwikkelt `collaborative' ERP software - die internettechnologie integreert met traditionele ERP functionaliteit - om het wereldwijd zaken doen eenvoudig te maken. Met de Scala-producten kunnen multinationale ondernemingen al hun ERP-systemen in de wereld volledig integreren, of dit nu in een dochterbedrijf, een divisievesting of het hoofdkantoor is, en dat ook uitbreiden tot hun partners en toeleverancier. Met Scala's `collaborative' ERP-software voldoen multinationale ondernemingen aan alle vereisten om geavanceerde e-business mogelijk te maken en hebben ze tegelijkertijd een standaard ERP-product voor het managen van traditionele bedrijfsprocessen. Daarmee kunnen ze profiteren van alle voordelen die het elektronisch zakendoen biedt, van het creëren van een private exchange of global portal, of van het optimaliseren van de supply chain.

Vanuit vestigingen in Europa, Noord-Amerika en het Verre Oosten en via haar netwerk van partners en dealers levert Scala software en ondersteuning in meer dan 30 talen en in meer dan 100 landen.

Scala is genoteerd aan Euronext Amsterdam (symbool: SCALA). In 2000 bedroeg de omzet USD 71,2 miljoen.

Bezoek onze website www.scala.net voor meer persinformatie, waaronder persberichten, informatie voor aandeelhouders en informatie over de producten en diensten van de onderneming.

© Scala Business Solutions NV, 2002. Alle rechten voorbehouden. Scala® is een geregistreerd handelsmerk. Overige handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaren.

Voor nadere informatie:

Norman Lindsay
Chief Financial Officer
Scala Business Solutions
Amsterdam
Tel 020 427 4361
Tel GB 0044 1428 609 797
Email norman.lindsay@scala.net Neville Hobson
VP Corporate Communication
Scala Business Solutions
Amsterdam
Tel 020 427 4361
Mobiel 06 55 763 924
Email neville.hobson@scala.net