OPG Groep N.V.

Persbericht

Onderwerp: samenvatting Jaarverslag 2001

Utrecht, 18 februari 2002

GROEI VAN OMZET EN WINST OPG GROEP MET 15%

OPG, nationaal en internationaal actief in de gezondheidszorg als specialist op het gebied van farmaceutische bedrijfsvoering en beheer van apotheken (farma-retailing), als farma-groothandel en als 'direct marketeer' van medische middelen, kan terugzien op een voorspoedig 2001. Het verslagjaar is afgesloten met een nettoresultaat van EUR 69,3 miljoen (+ 37%).

Het nettoresultaat op vergelijkbare basis stijgt met 15%. Dat is vooral te danken aan de positie die OPG inneemt op de apotheekmarkt in Nederland, die - in combinatie met de schaalvoordelen van ketenvorming - in belangrijke mate zorgde voor gunstige financiële prestaties van de groep. Ook de ontwikkeling van de Poolse distributieonderneming Orfe heeft eraan bijgedragen.

John M. Blom, bestuursvoorzitter OPG Groep: "Wij zijn erin geslaagd om de lijn van stijgende resultaten van de afgelopen jaren vast te houden. De resultaatsverbetering is vooral afkomstig van onze direct op de consument gerichte activiteiten. Wij hebben 2001 ook gebruikt om onze portefeuille van activiteiten in lijn te brengen met onze strategische prioriteiten. Mede dankzij deze gang van zaken voelen wij ons gesterkt in onze keuze voor verdieping van marktposities en voor een beperkte geografische expansie." Financiële gang van zaken

OPG heeft het jaar 2001 afgesloten met een nettoresultaat van EUR 69,3 miljoen. Ten opzichte van het vorige boekjaar betekent dit een stijging van het resultaat met EUR 18,7 miljoen (+ 37%). In het nettoresultaat 2001 is een buitengewone bate verwerkt van per saldo EUR 21,3 miljoen, hoofdzakelijk te danken aan de verkoop van diverse bedrijven en bedrijfsonderdelen in de loop van 2001. Daarnaast is voor de eerste maal de afschrijving van goodwill verwerkt. Het effect daarvan op het nettoresultaat bedroeg EUR 2,3 miljoen.

Het resultaat van het vergelijkingsjaar 2000 was beïnvloed door een eenmalig belastingvoordeel ter grootte van EUR 6,6 miljoen. Gecorrigeerd voor buitengewone resultaten, voor afschrijving goodwill en voor het belastingvoordeel in 2000 is per saldo sprake van een verbetering van het resultaat met EUR 6,5 miljoen ten opzichte van het financiële jaar 2000 (+ 15%).

H.A.M. Suykerbuyk
Algemeen Secretaris
OPG Groep N.V.

Europalaan 2, Utrecht Algemeen Secretariaat
Postbus 2066 Telefoon: +31(0)30 2821378
3500 GB Utrecht Fax: +31(0)30 2821689
Handelsregister Utrecht nr. 30000534