Gemeente Deventer

Wegen buitengebied

Informatiebijeenkomsten herinrichtEN wegen buitengebied

De gemeente wil de verkeersveiligheid vergroten. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders afgelopen najaar het besluit genomen de maximumsnelheid op wegen in het buitengebied te verlagen. Tijdens twee informatiebijeenkomsten krijgen bewoners uit het buitengebied informatie over de gemeentelijke plannen. Iedereen is van harte uitgenodigd bij één van de bijeenkomsten aanwezig te zijn.

De komende jaren krijgen alle gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom van Deventer een snelheidslimiet van zestig kilometer per uur (km/h). Op de provinciale wegen blijft de maximumsnelheid tachtig km/h. Deventer sluit hiermee aan bij het landelijk beleid en bij de plannen van de omliggende gemeenten.

Verkeersmaatregelen

De gemeente heeft een verkeersplan gemaakt waarin staat welke maatregelen worden genomen de lagere snelheid in het buitengebied te realiseren. Daarnaast worden binnen de bebouwde kom van Diepenveen en Schalkhaar de komende tien jaar maatregelen genomen de veiligheid op de doorgaande wegen te verbeteren. Daarbij is rekening gehouden met de suggesties die bewoners, onder meer via de wijkaanpak, hebben gedaan.

De verkeersmaatregelen bestaan allereerst uit het plaatsen van 60-km/h borden aan de randen van de 60 km/h gebieden. Daarnaast worden in het gebied ten noorden en ten oosten van Schalkhaar maatregelen voorgesteld op de Oerdijk, Cröddendijk, Oude Molenweg, Oostermaatsdijk, Bathmenseweg, Ten Havesweg, Harmelinksdijk, Spanjaardsdijk en Frieswijkerweg.

Verder is voor de route Oranjelaan - Dorpsstraat - Olsterweg in Diepenveen, geld gereserveerd voor fietssuggestiestroken, enkele snelheidsremmende maatregelen en het instellen van een 30 km/h-gebied in het centrum van Diepenveen. In Schalkhaar is al een plateau gerealiseerd op het kruispunt Koningin Wilhelminalaan/Oosterwechelsweg en op de Frieswijkerweg. Verder is voorgenomen de

30 km/h-zone op de Oerdijk uit te breiden tot het gebied vanaf de rotonde tot aan de komgrens, inclusief de bijbehorende maatregelen. In het verkeersplan staat wanneer de uitvoering van de maatregelen is gepland.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN:

* voor bewoners van Lettele/Linde/Oude Molen, Okkenbroek, Averlo/Frieswijk en het omliggende buitengebied is op maandag 25 februari van 19.30 tot 22 uur een informatiebijeenkomst in restaurant De Koerkamp, Bathmenseweg 18, Lettele
* voor bewoners van Diepenveen-dorp, Schalkhaar en het omliggende buitengebied is op maandag 4 maart van 19.30-22 uur een informatiebijeenkomst in het Haarhuus (zaal A), Ganzeboomsweg 5, Schalkhaar.

Tijdens de informatiebijeenkomst krijgen de aanwezigen een toelichting op de plannen. Na de toelichting kunnen zij vragen stellen. Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van de concrete maatregelen, wordt nog met de direct omwonenden overlegd over de exacte ligging en uitvoering. Tijdens de informatiebijeenkomst kunt u hiervoor al suggesties doen.

Meer informatie

Als u vragen hebt, dan kunt u van woensdag tot en met vrijdag gedurende de openingstijden contact opnemen met R. Andriesse, telefoon 0570-693492.