Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van de Wet op de dierproeven. In het wetsvoorstel worden dierproeven met mensapen verboden. Het reeds ingezette Europese onderzoek naar de ontwikkeling van vaccins tegen de ziekte hepatitis-C zal worden afgerond. Medische experimenten met chimpansees zijn in Nederland niet langer noodzakelijk. Met dit voorstel is het advies van deskundigen van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen gevolgd.

Voorts geeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer aan ernaar te streven experimenten met apen te stoppen. Nu is dat door het ontbreken van alternatieven nog niet mogelijk. In het belang van de volksgezondheid moet het Biomedisch Primaten Research Centrum (BPRC) in Rijswijk voorlopig blijven bestaan, maar onder veel strengere condities.

De huisvesting en de verzorging van de apen worden fors verbeterd. De sloop om ruimte te maken voor nieuwbouw is al begonnen. Het aantal verzorgers wordt met 15 naar 28 uitgebreid. Het aantal proefdieren wordt teruggebracht naar maximaal 230 in 2005. De gezonde chimpansees (34) gaan 'met pensioen' in een nieuw onderkomen van de stichting AAP in Spanje. De HIV-geïnfecteerde chimpansees (25), die speciale verzorging en beveiliging nodig hebben, krijgen een nieuw rusthuis in een aparte stichting op het BPRC-terrein.

Om deze verbeteringen in huisvesting en welzijn van de apen te kunnen realiseren wordt de subsidie aan het BPRC verhoogd met een bedrag dat oploopt tot 5,1 miljoen euro in 2005 (was 2,37 miljoen euro per jaar). Voor het rusthuis voor de geïnfecteerde chimpansees is 1 miljoen euro per jaar beschikbaar, voor de stichting AAP 500.000 euro.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het voorstel tot wijziging van de Wet op de dierproeven voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Dit persbericht is op vrijdag 15 maart 2002, na afloop van de ministerraad, uitgebracht door de Rijksvoorlichtingsdienst.