Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS: Bescheiden kwartaalgroei productie industrie

De industrie heeft in het tweede kwartaal van dit jaar iets meer geproduceerd dan in het eerste kwartaal. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is de productie met 0,3 procent gestegen. Dit is de eerste groei op kwartaalbasis sinds het vierde kwartaal van 2000. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2001 ligt de industriële productie echter nog wel 3,5 procent lager, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Eerste groei in anderhalf jaar
In het tweede kwartaal is de industriële productie met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. In het eerste kwartaal was nog sprake van een kleine teruggang van de productie, na forse dalingen in het derde en vierde kwartaal van vorig jaar. In het vierde kwartaal van 2000 werd voor het laatst een stijging van de productie gemeten.
De groei in het tweede kwartaal komt vooral voor rekening van de aardolie-, chemie- en rubberindustrie en de metaalindustrie. In de overige branches van de industrie is de productie opnieuw gedaald in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

Productiedaling metaalindustrie in juni minder groot In juni heeft de industrie 3,0 procent minder geproduceerd dan een jaar eerder. De daling bij de metaalindustrie is voor de tweede opeenvolgende maand minder groot. In juni produceerde de metaal 5,2 procent minder dan een jaar eerder, in april was dat nog 11,0 procent. De metaal neemt ongeveer eenderde van de totale industriële productie voor zijn rekening.
Bij de aardolie-, chemie- en rubberindustrie ligt voor de zesde maand op rij de productie hoger dan een jaar eerder. Deze branche levert ongeveer twintig procent van de totale industrieproductie en loopt doorgaans voorop in de conjunctuurcyclus. In de overige branches van de industrie is minder gefabriceerd dan in juni 2001.

Technische toelichting
De productie-index van de industrie geeft de voor prijsveranderingen geschoonde groei weer van de in deze bedrijfstak gevormde inkomens (de 'toegevoegde waarde'). De veranderingen ten opzichte van een jaar eerder zijn geschoond voor verschillen in het aantal werkdagen, uitgaande van het werkdagenpatroon per bedrijfstak. De veranderingen ten opzichte van de voorgaande maand zijn bovendien gecorrigeerd voor seizoeninvloeden.
De gegevens hebben een voorlopig karakter. Cijfers over de industriële productie van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van informatie die na de publicatie van het vorige persbericht beschikbaar is gekomen.

Voor meer informatie en tabellen kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS.
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl


08 aug 02 09:34