Euronext deelt mee - 08/08/2002

Real software (ACOs) 1998-2005 5% - Coupon nr. 4 (Rentevervaldag 23.7.2002)
- Conversie van de rente in aandelen Toekenning
Real software (ACOs) 1998-2005 5% - Coupon nr. 4 (Rentevervaldag 23.7.2002) - Conversie van de rente in aandelen Toekenning (Ter aanvulling van het bericht verschenen in de Koerslijst van 05.08.2002) De paragraaf betreffende de kosten door de volgende te vervangen : - Kosten : Alle kosten vallen ten laste van de vennootschap Real Software , behalve, enerzijds, de taks op de beursverrichtingen van 0,35% voor de uitgifte van nieuwe gewone aandelen Real Software (met max. EUR 250,- per verrichting) en anderzijds,en desgevallend , de taks van 0,2% voor de materiële levering van de nieuwe gewone aandelen aan toonder. De materiele levering van aandelen aan toonder is evenwel aan leveringskosten onderworpen bij Fortis Bank alsook bij KBC Bank. Anderzijds, staat dat de administratiekosten, die indien nodig toegepast worden door elke instelling of financiële bemiddelaar die geen loketinstellingen zijn, gedragen zullen worden door de houder. - Loketinstellingen: Fortis Bank- KBC Bank. ISIN Codenummer : BE0002136027 SRW Codenummer: 2136.02 Stock Codenummer : REAC

Bron: Euronext Brussels
Provider: Euronext Brussels