Euronext deelt mee - 08/08/2002

Electrorail N.V. / Innara Invest N.V. - Heropening van het openbaar bod tot aankoop

Electrorail N.V. / Innara Invest N.V. - Heropening van het openbaar bod tot aankoop (Ter aanvulling van het bericht in de Koerslijst van 19.06.2002 verschenen) In het kader van het openbaar bod tot aankoop (OBA) van 21.06.2002 tot 18.07.2002, heeft de vennootschap naar Belgisch recht Innara Invest n.v. 6.636.611 van de nog in omloop zijnde gewone aandelen van de vennootschap Electrorail verworven. Thans zijn 110.589.819 van de 115.565.992 bestaande gewone aandelen, of 95,7% van het kapitaal van de vennootschap Electrorail in het bezit van de bieder. Bijgevolg zal het openbaar bod tot aankoop (OBA) weer opengesteld worden om de 4.976.173 nog in omloop zijnde aandelen van de vennootschap Electrorail te verwerven , tegen de prijs van EUR 0,33 per aandeel. N.B. : De vergoeding per aandeel wordt verhoogd van EUR 0,30 to EUR 0,33. Deze verhoging is ook van toepassing op de aandeelhouders die tijdens de eerste aanvaardingsperiode , hetzij van 21.06.2002 tot en met 18.07.2002, reeds op het bod zijn ingegaan. - De aandelen moeten van cp. 20 tot en met 30 voorzien zijn. - Heropening van het bod loopt van 09.08.2002 tot en met 04.09.2002. - Afrekeningsdatum: De prijs van de zo aangekochte aandelen zal op 07.09.2002 betaalbaar zijn. - De heropening van het OBA is voorwaardelijk : Dit aanbod is gebonden aan de voorwaarde dat, na afloop van het bod, mimimaal 7.664.437 aandelen door het publiek werden overgedragen, waardoor Innara Invest N.V. 96,6% van de aandelen Electrorail N.V. zal bezitten. Evenwel, houdt Innara Invest N.V. zich expliciet het recht voor om afstand te doen van deze voorwaarde en de aangeboden aandelen Electrorail toch te verwerven. De orders in het orderboek van NSC op 08.08.2002 zullen na beurs geannuleerd worden. Bijgevolg dienen de leden van de markt, op vrijdag 09.08.2002 vóór de opening van de markt, de nieuwe orders van hun klanten in te brengen.
- Kosten : Alle kosten (de taks op de beursverrichtingen van 0,17% met een maximum van EUR 250,- per transactie inbegrepen) vallen ten laste van de bieder. Daar tegenover staat dat de administratiekosten, die indien nodig toegepast worden door elke instelling of financiële bemiddelaar die geen hieronder vermeld loketinstelling is, gedragen zullen worden door de verkopers. N.B.: - Indien, ingevolge de heropening van het bod, de bieder 96,6% of meer van de aandelen Electrorail bezit, houdt hij zich het recht voor om over te gaan tot een Openbaar Bod tot Uitkoop (« squeeze out ») aan dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als het huidige bod. - Prospectus: beschikbaar sinds 21.06.2002 bij BBL. - Loketinstelling: BBL. Gewone aandelen -ISIN code : BE0003031243 -SRW code: 3031.24 -Stock code : ELER

Bron: Euronext Brussels
Provider: Euronext Brussels