Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

08-08-2002
Bouwvergunningen week 32
Bouwaanvragen en verleende bouwvergunningen Volendam

INGEKOMEN BOUWAANVRAGEN

* 15.07.2002: erker, H. van der Haarstraat 4 in Volendam;
* 06.08.2002: berging, H. Averkamplaan 27 in Volendam;
*
VERLEENDE BOUWVERGUNNING EN MELDINGEN

+ W.N. Smit, uitbreiden woning + de bouw van een aanbouw en dakkapel, Pr. Irenestraat 1 in Volendam;
+ P.C.S. Kemper, twee dakkapellen, Begerslant 43 in Volendam;
+ J.N. Tuijp, dakkapel, Bootslot 25 in Volendam;
+ N.M. Eerdhuizen, uitbreiden woning, D. Tolstraat 68 in Volendam;

+ R.H.J. Kluft, berging, J. van den Vondelstraat 47 in Volendam;

+ J.H.H. Schilder, dakkapel, Dukaton 52 in Volendam;
+ Alida Hoeve B.V., intern verbouwen en wijzigen zijgevel, Zeddeweg 1 in Volendam ;

+ J.S.A. Buijs, intern verbouwen en wijzigen voor- en zijgevel, Burg. van Baarstraat 4-6 in Volendam;

Belanghebbende kunnen binnen 6 weken tegen deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B & W, Postbus 180, 1130 AD Volendam. Hiervan gaat geen schorsende werking uit. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de President van de Arrondissementsrechtbank haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.
Voor nadere informatie kunt zich wenden tot de afdeling VROM van de sector Grondgebied, tel. 398430. Edam-Volendam, 7 augustus 2002