Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Casus Roermond nader onderzocht

Bij een brand in een woning in Roermond is op 12 juli 2002 nagenoeg een compleet gezin op tragische wijze om het leven gekomen. Al snel bleek dat dit gezin bij zowel instanties van jeugdhulpverlening als de Raad voor de kinderbescherming bekend was.

Bureau Jeugdzorg Limburg heeft op 12 juli nog contact gezocht met de Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming en verzocht om een inspectieonderzoek naar de aard en inhoud van de betrokkenheid van Bureau Jeugdzorg bij dit gezin. Op 18 juli 2002 is de inspectie met het onderzoek begonnen, met als doel te achterhalen wat voor acties de betrokken instanties hebben ondernomen sinds hun bemoeienis met het gezin. Naast het Bureau Jeugdzorg is ook het handelen van de Raad voor de kinderbescherming onderwerp van onderzoek geweest. De bevindingen van de inspectie zijn vastgelegd in het onderstaande rapport.

Casus Roermond nader onderzocht 1. Casus Roermond nader onderzocht Rapport, 8-8-2002