Provincie Overijssel

De Lange Kolk weer open voor zwemmers

Staatsbosbeheer heeft vandaag, na toestemming van de provincie Overijssel, de zwemplas De Lange Kolk bij Den Nul weer opengesteld voor publiek. De uitslagen van het laboratoriumtest wijzen uit dat er geen sprake is van olieverontreiniging in en rond de zwemplas. Ook de door het Waterschap Groot Salland gecontroleerde zwemwater bevat geen verhoogde concentraties vreemde stoffen. Het zwemwater voldoet aan de normale waarden die gelden voor officieel open zwemwater.

Eerder deze week is De Lange Kolk afgesloten voor zwemmers, wegens de constatering van een onbekende vloeistof in en rond het water van de plas. Onderzoek heeft uitgewezen dat het om hydrolische olie voor waterpompen en impregneerolie voor betonvloeren gaat. Deze vloeistoffen, waarvan een kleine hoeveelheid in het water en een deel op de perrons van de zwemplas is terechtgekomen, zijn inmiddels vervlogen en opgelost in water.

Bron: Petra Timmer, telefoon 038 425 23 18


© 08-08-2002 Provincie Overijssel