Actueel

Smiths wint kort geding over olijfolie-chips

Bron: Rechtbank Utrecht

Datum actualiteit: 8-08-2002

San Carlo Food Group Europe (een in Frankrijk gevestigde onderneming) brengt in Nederland chips op de markt onder de naam "Autentica Trattoria". Unichips Italia heeft de verpakking van deze chips als model gedeponeerd.

Smiths (gedaagde partij in dit kort geding) brengt sinds februari 2002 onder de naam "Mediterraneas" chips op de Nederlandse markt in de smaken 'Tomato & Basilico', 'Greek feta' en 'Oregano'. Op de verpakking van deze chips is een kan olijfolie weergegeven met de tekst "olio di oliva". Op de achterkant van de verpakking staat de tekst: "Lay's Mediterraneas wordt eveneens verrijkt met olijfolie, zodat je volop van haar goede eigenschappen kan genieten". Lay's Mediterraneas chips bevatten 2% olijfolie.

San Carlo en Unichips vorderen in dit kort geding onder meer dat Smiths de verkoop van en de reclame voor de Mediterraneas-chips staakt. Volgens hen misleidt Smiths de consumenten door middel van de afbeelding en de tekst op de verpakking van de Mediterraneas-chips ten aanzien van de aard en de eigenschappen van deze chips. Voorts vorderen San Carlo en Unichips dat Smiths geen inbreuk meer maakt op het modelrecht van Unichips.

Het publiek is bekend met de invloed van olijfolie op de smaak en gezondheid en associeert olijfolie ook met deze eigenschappen. Aangenomen moet dan ook worden dat het publiek de mededeling op de achterzijde van de verpakking van de Mediterraneas-chips ("Lay's Mediterraneas wordt eveneens verrijkt met olijfolie, zodat je volop van haar goede eigenschappen kan genieten") zal betrekken op deze eigenschappen en daaruit zal afleiden dat de Mediterraneas-chips door de toevoeging van olijfolie een olijfoliesmaak hebben en beter zijn voor de gezondheid dan andere chips. Zulks echter ten onrechte. Tussen partijen staat immers vast dat de toevoeging van 2% olijfolie aan de chips geen gezondheidsbevorderend effect teweegbrengt, noch een olijfoliesmaak aan de chips toevoegt. In zoverre bevat de verpakking van de Mediterraneas-chips dan ook een onjuiste mededeling.

Naar het oordeel van de rechter is echter niet voldoende aannemelijk geworden dat de consument door deze mededeling wordt misleid, en wel in zodanige mate dat hij/zij dientengevolge tot aankoop van de Mediterraneas-chips overgaat.
Uit de tekst op de achterzijde van de verpakking van de Mediterraneas-chips wordt voldoende duidelijk dat deze chips geen olijfoliesmaak bevatten.
De consument zal ook - indien hij/zij de chips wenst te kopen - in eerste instantie niet uitgaan van de heilzame werking daarvan en suggesties van het tegendeel met de nodige scepsis bezien. In de ingrediëntenlijst staat voorts vermeld dat de chips een geringe hoeveelheid olijfolie (2%) bevatten.
Tenslotte moet ten zeerste betwijfeld worden of de suggestie dat de Mediterraneas-chips gezonder zijn dan andere chips, van invloed is op het al dan niet kopen van de deze chips. De consument die chips wil kopen, zal in eerste instantie niet haar gezondheid op het oog hebben. Bovendien zijn ook andere omstandigheden op de aankoopbeslissing van belang, zoals de prijs en de beschikbare smaken. Ook kan de bekendheid van een merk een rol spelen.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de mededelingen van Smiths op de verpakking van de Mediterraneas-chips, hoewel deels onjuist, vooralsnog niet als misleidend kunnen worden aangemerkt. De vordering tot het staken van de verkoop van en reclame voor de Mediterraneas-chips wordt dan ook afgewezen.

De totaalindruk van het model van Unichips en de verpakking van de Mediterraneas-chips is voorts zodanig verschillend dat Unichips zich niet tegen het gebruik van de verpakking van de Mediterraneas-chips op grond van haar modelrecht kan verzetten.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE6295
(Zie het originele bericht)