Nederlands Huisartsen Genootschap


NHG-advies over derdegeneratiepil weer in het nieuws

6 augustus 2002

De ziekenfondsen kunnen 16 miljoen euro bezuinigen op de pil. Huisartsen moeten dan het NHG-advies volgen en de zogeheten tweede generatiepil voorschrijven in plaats van nieuwe duurdere pillen. Dit staat in het augustusnummer van het blad Zorgthermometer van Vektis, het landelijke informatiecentrum van de Zorgverzekeraars Nederland (bron: Medisch Contact)

In 2001 is een NHG-standpunt verschenen over de anti-conceptiepil van de derde generatie, de zogenaamde derdegeneratiepil. Het NHG adviseert huisartsen het gebruik van de derdegeneratiepil te ontmoedigen. Het risico voor het ontwikkelen van trombose is namelijk groter bij vrouwen die een derdegeneratiepil gebruiken dan bij vrouwen die een tweedegeneratiepil gebruiken.
De ontmoediging van een derdegeneratiepil geldt zowel voor beginnende pilgebruiksters als vrouwen die al een derdegeneratiepil gebruiken. Het NHG adviseert huisartsen om vrouwen die een derdegeneratiepil gebruiken bij een herhalingsrecept te informeren over het hogere risico op trombose.

Zie voor de volledige tekst van het NHG-standpunt.