UWV

Leden Raad van Advies UWV benoemd

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de leden van de Raad van Advies van UWV (Uitvoering werknemersverzekeringen) benoemd.

Voorzitter van de Raad van Advies is de heer drs. H.J. Brouwer, directeur van De Nederlandsche Bank N.V. Daarvoor werkte Brouwer als thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën, was hij lid van de hoofddirectie van de Nederlandse Philipsbedrijven N.V. en was hij directeur-generaal Algemene beleidsaangelegenheden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tot lid van de Raad van Advies zijn benoemd de heer prof.dr. F. Leijnse en de heer drs. C.G. van Luijk. Leijnse is bijzonder hoogleraar Sociaal-politieke aspecten van verzorgingsstaat en overlegeconomie aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de Vereniging van Hogescholen HBO-Raad. Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer. Leijnse is op voordracht van de Centrale ondernemingsraad van UWV tot lid benoemd. Van Luijk is president-commissaris van Intersafe Holding B.V. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van Getronics N.V. en was hij werkzaam bij PriceWaterhouseCoopers.

Voorzitter en leden van de Raad van Advies zijn benoemd voor de periode van 1 augustus 2002 tot 1 januari 2005.

Over UWV
UWV is op 1 januari 2002 ontstaan uit het samengaan van de uitvoeringsinstellingen Cadans, Gak, GUO, SFB en USZO en het Lisv. De organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, waaronder de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de arbeidsongeschiktheidswetten WAO, WAZ en Wajong. UWV verzorgt de uitkering voor ruim 1,2 miljoen uitkeringsgerechtigden en int premies bij zo'n 400.000 werkgevers. In 2002 is daarmee ruim 20 miljard euro gemoeid. Bij UWV werken ruim 22.000 mensen.


---

----