AEGON

Persbericht

Nettowinst over eerste halfjaar EUR 763 miljoen, een daling van 34%

Nettowinst per aandeel over eerste halfjaar EUR 0,55, een daling van
37% 

Interim dividend van EUR 0,37 vastgesteld

Kerncijfers
(bedragen in miljoenen, behalve gegevens per aandeel) Tweede Eerste Tweede Eerste zes maanden kwartaal zes kwartaal maanden
2002 2002 2002 2001 2002 2001 (USD) (USD) (EUR) (EUR) % (EUR) (EUR) % Winst voor
149 889belastingen 145 842 -83 990 1.598 -38 145 685Nettowinst 146 626 -77 763 1.161 -34 Nettowinst per
0,10 0,49aandeel 0,11 0,46 -76 0,55 0,87 -37 4.838 10.068Premie- omzet 5.247 5.127 2 11.219 10.958 2 Beleggings-
2.176 4.359opbrengsten 2.364 2.531 -7 4.857 4.900 -1 7.102 14.597Totale omzet 7.708 7.758 -1 16.266 16.051 1 Provisies en

1.289 2.384kosten 1.407 1.139 24 2.657 2.180 22 Nieuwe
productie
574 1.158leven 624 771 -19 1.290 1.414 -9 Bruto
8.101 15.712stortingen(1) 8.819 7.662 15 17.509 15.532 13 Eigen
13.407vermogen(2) 13.647 15.292 -11 Totaal

244.520activa(2) 248.901264.061 -6

(1) Annuity-, GIC- en spaarstortingen zijn niet opgenomen in omzet (2) Gerapporteerde bedragen voor 2001 zijn per 31 december 2001

Commentaar van de voorzitter
De voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON, Donald J. Shepard, zegt: "Ongeveer drie weken geleden hebben we de eerste winstwaarschuwing in de geschiedenis van AEGON gepubliceerd. Dit vonden wij noodzakelijk en verstandig en weerspiegelt de ongehoord negatieve ontwikkeling van de financiële markten. Uiterst belangrijk om op te merken is echter dat de onderliggende ontwikkeling van onze kernactiviteiten sterk blijft bij een in het algemeen positieve ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Ik wil benadrukken dat wij zonder deze negatieve ontwikkeling van de financiële markten enigzins beter dan onze eerdere winstverwachting hebben gepresteerd."

Winstverwachting 2002
Zoals aangekondigd op 22 juli, als gevolg van aanhoudend verslechterende financiële marktomstandigheden en een zwakkere Amerikaanse dollar, verwacht AEGON dat de winst voor geheel 2002 30% tot 35% lager zal uitkomen dan de winst over 2001. Deze verwachting is gebaseerd op de gegevens over het tweede kwartaal en is onder voorbehoud van onvoorziene financiële marktomstandigheden. De verwachting bevat een gemiddelde EUR/USD wisselkoers van EUR 0,95 voor het volledige boekjaar.

Belangrijkste punten tweede kwartaal 2002


* De totale stortingen in het tweede kwartaal namen met 15% toe tot EUR 8,8 miljard. Nieuwe levensverzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis nam met 19% af tot EUR 624 miljoen. De niet in de balans opgenomen productie van beleggingsfondsen en synthetische GICs stegen met 12% tot EUR 6 miljard.
* In Amerika namen variable annuity-stortingen met 74% toe, fixed annuity-stortingen stegen met 22%, GICs en financieringsovereenkomsten namen toe met 11%. In Nederland namen de spaartegoeden toe met 6%.

* Als gevolg van het verder toegenomen risico van oninbaarheid zijn de voorzieningen voor kredietrisico's in de Verenigde Staten versterkt met USD 335 miljoen (EUR 371 miljoen) in vergelijking met een toevoeging van EUR 26 miljoen in het tweede kwartaal vorig jaar. Het saldo van de voorzieningen voor kredietrisico's in de Verenigde Staten bedroeg per 30 juni 2002 USD 299 miljoen.

* Verslechterende effectenmarkten gaven aanleiding tot een hogere afschrijving van eerste poliskosten ("unlocking") in de Verenigde Staten van USD 250 miljoen (EUR 279 miljoen) en in het Verenigd Koninkrijk van GBP 24 miljoen (EUR 39 miljoen). Zie bijgaand de toelichting met betrekking tot DPAC 'unlocking'.

* De voorzieningen voor variabele en aan aandelen gerelateerde producten met een gegarandeerde uitkering zijn versterkt in verband met de lagere rendementen in obligatie- en aandelenmarkten. In de Verenigde Staten bedroeg de extra voorziening USD 50 miljoen (EUR 56 miljoen) en in Nederland EUR 115 miljoen.

Belangrijkste punten eerste zes maanden 2002


* In de resultaten is een winst voor belasting opgenomen van USD 97 miljoen (EUR 108 miljoen) van de overgenomen verzekeringsactiviteiten van JC Penney. In de resultaten over de eerste zes maanden van 2001 was USD 9 miljoen opgenomen.
* De vergelijkbare resultaten over het eerste halfjaar 2001 bevatten EUR 40 miljoen (USD 36 miljoen) winst voor belasting van de verkochte activiteiten in Mexico.
* De versterking van de voorzieningen voor kredietrisico's in de Verenigde Staten bedroeg USD 417 miljoen (EUR 465 miljoen) in de eerste zes maanden. De verliezen op de obligatieportefeuille die ten laste zijn gebracht van de voorzieningen bedroegen USD 416 miljoen.

* Per 30 juni 2002 bedroeg het eigen vermogen EUR 13.647 miljoen ten opzichte van EUR 15.292 miljoen per 31 december 2001. De afname van EUR 1.645 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de wisselkoersinvloeden van EUR 1.392 miljoen en ongerealiseerde verliezen uit beleggingen van EUR 759 miljoen gecompenseerd door nettowinst van EUR 763 miljoen.

Een meer gedetailleerde analyse van de winstontwikkeling en productie in het tweede kwartaal is opgenomen in het bijgesloten Financieel bericht en de Cijferbijlagen (Excel).

Den Haag, 8 augustus 2002

Inlichtingen:

AEGON N.V.
Group Communications Investor Relations Telefoon: (070) 344 83 44 (NL) (070) 344 83 05 (USA) + 1 410 576 45 77

Back