Gemeente Emmen


---

Voortgang welzijnsactiviteiten na vakantie, 8 augustus 2002

Ondanks faillissement Stichting Opmaat
Welzijnsactiviteiten worden na zomervakantie weer opgestart

De gemeente Emmen heeft met de curator van de failliete stichting Opmaat overeenstemming bereikt over een tijdelijke oplossing voor de welzijnsactiviteiten na de zomervakantie. De curator zorgt er op verzoek van de gemeente voor dat alle welzijnsactiviteiten die normaal gesproken na de vakantie (12 augustus) zouden beginnen, ondanks het faillissement, toch worden opgestart.

Activiteiten
Het gaat om activiteiten zoals peuterspeelzaalwerk, ouderenwerk, schoolmaatschappelijk werk, sociaal-cultureelwerk, opbouwwerk, etc. Een aantal andere activiteiten, waaronder kinderopvang en maatschappelijk werk, liep ook in de vakantie door en wordt vanzelfsprekend voortgezet.
Voor de periode van 12 augustus tot 8 september stelt de gemeente opnieuw een boedelkrediet beschikbaar ( 230.000). De curator hoopt tegen die tijd in overleg met de gemeente een definitieve regeling te hebben getroffen.

Aanleiding voor de genomen maatregelen is het faillissement van Stichting Opmaat dat op 25 juli door de rechtbank is uitgesproken. Normaal gesproken betekent dit dat de activiteiten van de failliete organisatie vanaf dat moment volledig stil liggen. De gemeente Emmen vindt dit maatschappelijk onacceptabel. Zij heeft daarom de curator verzocht bovenstaande maatregelen te nemen en heeft een boedelkrediet beschikbaar gesteld.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2002 Gemeente Emmen