Gemeente Utrecht

Tijdelijke verplaatsing wijkmarkt Smaragdplein naar Aquamarijnlaan

De dinsdagse weekmarkt op het Smaragdplein zal vanaf 27 augustus 2002 plaatsvinden op de Aquamarijnlaan. Reden voor de verplaatsing is de grondige renovatie van het winkelcentrum op het Smaragdplein. Naar verwachting worden de renovatiewerkzaamheden in het voorjaar van 2004 afgerond en komt de weekmarkt weer terug het Smaragdplein.

In samenwerking met de marktkooplieden is gezocht naar een alternatieve locatie. De Aquamarijnlaan blijkt heel geschikt; voldoende ruimte en in de nabijheid van het Smaragdplein. Vanaf de W.A. Vultostraat zal de markt worden opgezet met twee rijen kramen die met de achterzijde naar de woningen staan. In het midden komt het looppad voor het publiek. Het wordt een nagenoeg aaneengesloten verkoopstraat met aan beide zijden marktkramen.

Met de komst van de weekmarkt wordt op de Aquamarijnlaan op dinsdag van 7.00 tot 16.00 uur een parkeerverbod ingesteld. Het verkeer zal worden omgeleid.

Bewoners zijn hierover geïnformeerd door Wijkbureau Zuid en de groep Markten van de Dienst Stadsbeheer.

In samenwerking met de marktkooplieden werkt de groep Markten al aan een nieuwe indeling voor de weekmarkt op het te renoveren Smaragdplein.