Gemeente Uithoorn


ACTUEEL

WATEROVERLAST IN UITHOORN

Ook Uithoorn en De Kwakel zijn zaterdagavond jl. getroffen door zware regenval. .
Er is zo'n 130 mm regen gevallen en de gemalen waren op een dergelijke overvloed niet berekend. Waterbeheer is een zaak van de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. (AG V) in Hilversum. Bij die instantie moet u dus zijn voor nadere inlichtingen.

Voor technische informatie kunt u bellen met DWR: 035-6477777. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Voor schade-informatie kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur eveneens genoemd telefoonnummer van DWR bellen.

In geval van watercalamiteiten (niet zijnde ondergelopen kruipruimten. kelders of tuinen) kunt u buiten kantooruren bellen met de VNV-berichtendienst: 020-5160401.

BEGIN BOUW NOODBEHUIZING HET HOGE HEEM

Deze week beginnen de werkzaamheden rond de bouw van de tijdelijke huisvesting van Het Hoge Heem. Deze komt te staan in De Legmeer in de driehoek van de voormalige spoorbaan richting Aalsmeer en Amstelveen. Eerst wordt daarheen een bouwweg aangelegd. Dat duurt tot ongeveer 6 september. Tussen 9 en 20 september is de heimachine in bedrijf. Vanaf 7 oktober gaat de aannemer aan de slag met het plaatsen van de noodbehuizing. Rond 10 maart 2003 is de huisvesting gebruiksklaar. Dan staat er een gebouw met drie woonlagen dat tot uiterlijk januari 2007 blijft staan.

De aannemer (Wegenbouw Accommodaties b.v.) heeft de direct aanwonenden (Aan de Zoom, Wederik, Burgemeester Kootlaan en J.P. Sweelinckweg) schriftelijk ingelicht over deze werkzaamheden. Hij heeft begrip gevraagd voor de eventuele overlast.

GESPREK MET WETHOUDER OF BURGEMEESTER

Het kan voorkomen dat u over een bepaalde zaak graag eens wilt spreken met een wethouder of de burgemeester. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u denkt dat zo'n gesprek de oplossing van uw probleem dichterbij brengt. Het is dan wel de bedoeling dat u eerst overlegd hebt met een ambtenaar. Is dat niet het geval dan krijgt u eerst gelegenheid ambtelijk contact te hebben.

Voor een gesprek met wethouder of burgemeester bestaat gelegenheid op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. In overleg zijn ook andere tijdstippen mogelijk. Het gesprek zal altijd binnen veertien dagen na het maken van de afspraak plaatsvinden.

Voor een afspraak met wethouder of burgemeester kunt u bellen met hun secretaresse, tel. 0297-513108. Zij zal u altijd vragen over welk onderwerp u van gedachte wilt wisselen, zodat het gesprek goed kan worden voorbereid.

WERKZAAMHEDEN GROEN RODE SCHEG

In het afgelopen voorjaar zijn alle voorbereidingen getroffen voor de herinrichting van de Groen Rode Scheg. De reacties op het plan zijn verwerkt en het plan is vastgesteld door het gemeentebestuur. De uitvoering van de eerste fase (het noordelijk deel) gaat binnenkort van start.
De werkzaamheden bestaan uit het weghalen en aanleggen van paden, het kappen en planten van struiken en bomen en het plaatsen van een hek langs de Antoon Coolenlaan. We beginnen eind deze maand. Het is de bedoeling dat de meeste werkzaamheden in november zijn afgerond.

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN VVV/ANWB:

Vanaf 1 september zal het kantoor Uithoorn op donderdag weer om 17.00 uur sluiten in plaats van 18.00 uur.
De openingstijden zijn daarmee permanent gewijzigd in: Maandag t/m donderdag van 09.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur. Vrijdag van 09.00-12.30 uur en van 13.00-16.00 uur.