Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Wijzigingen in het SIDN-bestuur
27/08/2002

Het bestuur van SIDN heeft in haar vergadering van donderdag 22 augustus 2002 Taco Scargo benoemd tot lid van het bestuur. Tevens benoemde het bestuur Patrick Follon tot secretaris. Taco Scargo werd benoemd voor een periode van drie jaar. Hij was voorgedragen door de Raad van Deelnemers. Scargo volgt Peter Moree op, wiens periode van drie jaar verstreken was. Moree had zich niet herkiesbaar gesteld.
Vanaf de oprichting van SIDN vervulde Ted Lindgreen de functie van secretaris.